Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Tam Bố.

Ngày 8/8/2004, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt, đã về Giáo xứ Tam Bố, Giáo hạt Di Linh, ban Bí Tích Thêm Sức cho 143 em thiếu nhi trong Giáo xứ.

143 em thiếu nhi này thuộc 5 sắc tộc khác nhau : Cil, Mà, Rơglai, Kơho, Kinh. Đây là hình ảnh đẹp làm chúng ta liên tưởng tới ơn các dân tộc hiệp nhất trong một đức tin vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Trong Thánh Lễ này, Đức Cha cử hành bằng tiếng Việt, và giảng bằng hai thứ tiếng Việt và Kơho.

Nhà thờ Tam Bố được xây dựng từ năm 1974, bằng vách ván, lợp tôn, 6m x 16m ; sau này vì nhu cầu đã được nới rộng nhiều lần thành 8m x 25m, nhưng vẫn không thể đủ chỗ cho số giáo dân đã tăng lên tới 2813 người (tính đến ngày 30/01/2004). Trong Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức hôm nay, đa số phải đứng ở ngoài, hai bên và phía trước nhà thờ.

Ngày 28/02/2003, Giáo xứ Tam Bố đã được Đức Giám Mục Giáo Phận cho phép tiến hành thủ tục xây dựng Nhà thờ mới bằng vật liệu kiên cố. Giáo xứ đã làm đơn và đang chờ đợi giấy phép xây dựng. Nhưng Giáo xứ Tam Bố là một giáo xứ mà phần lớn là người Dân Tộc và rất nghèo, vì vậy Giáo xứ phải hoàn toàn trông đợi vào sự giúp đỡ cũng như hảo tâm của Quý vị Ân nhân.


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà