THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ TÂN RAI

Ngày 08-8-2004 vừa qua, Đức Giám Mục Giáo Phận Đàlạt đã về ban Bí tích Thêm Sức cho 166 em thiếu nhi thuộc Giáo xứ Tân Rai. Trong số 166 em được Thêm Sức năm nay, có một nửa là con em Đồng bào Dân Tộc.

Khác với các năm trước, tất cả các em Dân Tộc được thêm sức năm nay đều đã học văn hoá hết cấp một hoặc đang học cấp hai.

Giáo Xứ Tân Rai gồm có 8140 giáo dân, trong đó có tới 4518 người Dân Tộc. Những người lớn, hầu hết là thất học, cuộc sống rất chật vật, nhất là ngày nay phải đương đầu với làn sóng người Kinh đang tràn vào các vùng đồng bào Dân Tộc để chung sống. Cuộc cạnh tranh không cân sức này càng làm cho đồng bào Dân Tộc bị thua kém về mọi mặt.

Để vực dậy lớp người kém may mắn này, Giáo xứ Tân Rai từ nhiều năm qua đã hướng về một chương trình lâu dài nhưng có nền tảng vững chắc, là tìm mọi cách, khuyến khích, vận động, giúp đỡ, để tất cả con em đồng bào Dân Tộc đều phải đi học. Chỉ có con đường này, may ra tương lai lâu dài, đồng bào Dân Tộc sẽ có trình độ văn hoá tương đối để tự mình vươn lên và vượt ra khỏi kiếp sống lầm than như hiện tại.

Cho đến nay, đã có 600 em đi học từ lớp Mẫu giáo đến lớp 12. Tất cả đều được nhà xứ cung cấp sách vở, bút, quần áo … Hy vọng khi lớp trẻ này lớn lên, Đồng bào Dân Tộc tại Tân Rai sẽ không còn cách biệt nhiều với những người Kinh cùng sống trong vùng.

Cùng với các em lãnh Bí tích Thêm sức, xin Chúa Thánh Thần cũng ban thêm sức mạnh cho nỗ lực của Cha xứ và toàn thể Giáo dân trong xứ.


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà