Hình Khai Mạc Năm Thánh Giáo Phận Đàlạt Tại Hạt Đàlạt
Kỷ Niệm 80 Năm Truyền Giáo Cho Anh Em Người Dân Tộc Thiểu Số
29-10-2006

Auto/Stop
Hình: Nguyễn Ngọc Hiệp


Mục Lục