Giáo Xứ VẠN THÀNH-Thánh Lễ Tuyên Hứa Của Hội Đồng Giáo Xứ


      Sáng Chúa nhật 15/1/2017, Giáo xứ Vạn Thành tổ chức lễ tuyên hứa ra mắt Hội đồng giáo xứ nhiệm kỳ 2017-2021

      Hội đồng giáo xứ vừa mãn nhiệm được bầu vào đầu năm 2013 dưới thời cha quản xứ Gioan Bosco Hoàng Văn Chính và vẫn tiếp tục phục vụ khi cha Vicente Vũ Tấn Thành được bổ nhiệm làm quản xứ, đến hết năm 2016 là hết nhiệm kỳ theo quy chế Hội đồng giáo xứ của Giáo phận Đà Lạt.

      Để tiếp tục việc phục vụ trong giáo xứ, cha quản xứ đã kêu gọi mọi người trong giáo xứ tham gia bầu cử Hội đồng giáo xứ mới. Các giáo khu, các hội đoàn, các giới đã tích cực tham gia bầu ra Hội đồng giáo xứ mới trên tinh thần yêu thương, hiệp nhất, dân chủ. Kết quả bầu cử đã được đệ trình Đức Giám mục giáo phận.

     Trong Thánh lễ sáng Chúa nhật hôm nay, cha quản xứ mời hội đồng giáo xứ mãn nhiệm cùng với hội đồng mới hiệp dâng thánh lễ để tri ân hội đồng mãn nhiệm và hội đồng mới ra mắt nhận nhiệm vụ. Nghi thức tri ân hội đồng cũ và ra mắt hội đồng mới thực hiện sau kinh Tin kính, Cha quản xứ mời hội đồng cũ lên, Ngài đã bày tỏ lòng tri ân hội đồng cũ đã cộng tác với Ngài trong suốt những năm qua để thay đổi bộ mặt của giáo xứ cả về vật chất lẫn tinh thần và Ngài đã trao bằng tri ân đến từng thành viên trong hội đồng cũ. Sau đó cha quản xứ đã mời hội đồng giáo xứ mới lên tuyên hứa theo quy chế của Giáo phận trước sự chứng kiến cua cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ. Hội đồng mới nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ từ 15/1/2017 đến 15/1/2021. Cuối Thánh lễ, ông Vicente Vũ Chí Dũng - tân Chủ tịch hội đồng giáo xứ, đại diện cho hội đồng mới bày tỏ tâm tình với cha xứ, hội đồng cũ và toàn thể cộng đoàn dân chúa và nói lên quyết tâm chu toàn nhiệm vụ được trao.

     Mọi người ra về trong niềm tin tưởng vào tình yêu thương, sự quan phòng của Thiên Chúa sẽ mang đến mọi điều tốt đẹp cho giáo xứ

     Xin Thiên Chúa hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu của Ngài.

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục