Giáo Xứ Suối Mơ Mồng Ba Tết

Có làm thì mới có ăn

Không làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương.

          Theo truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam thì ngày mùng 3 tết là ngày xin Chúa Thánh hoá công ăn việc làm. Quả vậy, mỗi người chúng ta đều phải ra sức làm việc để có lương thực nuôi thân. Nhưng chỉ dựa vào sức riêng của mỗi người thì sẽ không làm được gì mà phải nhờ đến quyền năng của Thiên Chúa. Chính vì thế mà ngày mùng 3 tết, Cha Quản Xứ Micae đã dâng Thánh Lễ cầu xin Chúa Thánh hoá công ăn việc làm cho toàn thể mọi người trong Giáo Xứ. Đây là tâm tình mà mỗi người đều ý thức nên mọi người đã đi tham dự Thánh Lễ rất đông đảo và sốt sắng vì: Làm bởi ta, nhưng ban bởi Chúa.

 

Thanh Thảo

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục