GIÁO XỨ SUỐI MƠ

 

        Công cha như núi Thái Sơn

        Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

        Một lòng thờ mẹ kính cha

        Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

        Đây là tâm tình mà bất cứ ai được sinh ra đời cũng đều phải nhớ đến công ơn của cha mẹ. Chính vì thế mà ngày mùng 2 tết Cha Quản Xứ Suối Mơ đã tổ chức dâng Thánh Lễ tại nghĩa trang của Giáo Xứ, trước là để nhắc nhở những người con phải biết nhớ đến những bậc sinh thành đã qua đời và cầu nguyện cho họ, sau là để nhắc nhớ mọi người cũng phải biết nhớ đến và phụng dưỡng những cha mẹ đang còn sống trên trần gian này. Thánh Lễ diễn ra cách trang nghiêm và sốt sắng.

 

Thanh Thảo

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục