GIÁO XỨ SUỐI MƠ

 

        Thế là năm cũ đã qua và bắt đầu một năm mới. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban nhiều ơn lành cho Giáo Xứ. Cha Quản Xứ cùng với cha phó và toàn thể cộng đoàn Giáo Xứ Suối Mơ đã dâng Thánh Lễ tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho Giáo Xứ trong một năm qua. Thánh Lễ diễn ra cách trang nghiêm và sốt sắng. Sau Thánh Lễ, ông chủ tịch Giáo Xứ đã thay mặt cho toàn thể cộng đoàn dâng lời chúc xuân lên Cha Quản Xứ, Cha Phó, Thầy Phó Tế và toàn thể cộng đoàn. Sau đó mọi người vào trong nhà xứ để chúc Xuân các cha và thầy trong niêm vui hân hoan và hạnh phúc.

 

Tin, ảnh: Thanh Thảo

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục