Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân Tại Giáo Xứ Tân Hà : Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Bệnh Nhân.

      Hồi 17 giờ 15 phút ngày 10/02/2017, Cha Quản Xứ Phaolô Vũ Đức Vượng đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân đau lâu ốm dài trong Giáo xứ.

      Sau phần công bố lời Chúa, Cha Quản Xứ đã chia sẻ về Tin mừng trong ngày lễ Bệnh nhân hôm nay cho cộng đoàn tham dự thánh lễ: “Một tường thuật trung thực về những việc làm điển hình của Chúa Giêsu. Công việc của Chúa Giêsu là một sự kết hợp việc chữa người bệnh, cầu nguyện và rao giảng Nước Trời. Chúng ta hãy dành suy tư tình yêu của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân, vì hôm nay là ngày Thế Giới Bệnh nhân.

Những biến đổi của xã hội trong thế kỷ chúng ta đã thay đổi sâu xa những điều kiện chữa bệnh. Trong nhiều trường hợp, khoa học mang lại nhiều niềm hy vọng về sự chữa bệnh, kể cả những bệnh nan y, hoặc ít nhất cũng kéo dài thời gian tiến hóa cơn bệnh trong những trường hợp gặp bệnh khó chữa. Nhưng bệnh tật, cũng như sự chết, chưa và sẽ không bao giờ được hoàn toàn đánh bại. Nó là thành phần của điều kiện con người. Sinh lão, bệnh, tử .Đức tin Kitô hữu có thể giảm nhẹ điều kiện bệnh tật và còn cho nó một ý nghĩa và giá trị.

cho chính người bịnh và

cho những kẻ chăm sóc họ.

      Trước Chúa Kitô, bệnh tật được coi như liên kết với tội lỗi. Nói một cách khác, người ta xác tín rằng bệnh tật là hậu quả của tội cá nhân nào đó cần phải đền bù

Với Chúa Giêsu, thái độ này đã có phần thay đổi. "Người đã mang lấy các tật nguyền của ta, gánh lấy các bệnh hoạn của ta". Trên thánh giá, Người ban ý nghĩa mới cho sự đau khổ con người, kể cả bệnh tật. Bệnh tật không còn là hình phạt nữa, nhưng là sự cứu độ. Bệnh tật liên kết chúng ta với Người; nó thánh hóa, cải tiến linh hồn, chuẩn bị ngày mà Thiên Chúa sẽ lau khô mọi nước mắt và sẽ không còn bệnh tật, hay là khóc lóc và đau đớn nữa.

     Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, Sau khi bị ám sát hụt ở Quảng Trường Thánh Phêrô Ngài đã nằm bệnh viện một thời gian dài vì bị trọng thương, Ngài đã viết một bức thư về sự đau khổ. Trong thư đó, ngoài những sự khác, ngài đã nói: "Đau khổ có nghĩa là trở thành đặc biệt dễ xúc cảm, đặc biệt mở ra cho hành động của những quyền phép cứu độ của Thiên Chúa, được cống hiến cho nhân loại trong Chúa Kitô".

Bệnh tật và đau khổ mở ra giữa chúng ta và Chúa Giêsu trên thánh giá một hoàn cảnh hoàn toàn đặc biệt của sự truyền thông. Người bệnh không phải là những thành phần thụ động của Giáo Hội, nhưng là những thành phần tích cực nhất, quí báu nhất. Trong con mắt Thiên Chúa, một gìđau khổ của họ, nếu chịu cách nhẫn nại, có thể đáng giá hơn tất cả mọi sinh hoạt của thế giới, để góp phần vào cuộc khổ nạn của Chúa để cứu rỗi nhân loại.

     Và với những người phải chăm sóc người bệnh, tại nhà hay là trong những cơ quan y tế. Người bệnh chắc cần sự chăm sóc, nhưng ngoài ra người bệnh cũng cần niềm hy vọng. Không môn thuốc nào nâng đỡ người bệnh hơn là được có người chăm sóc. Không nên bỏ người bệnh một mình. Một trong những việc làm của lòng thương xót là viếng thăm bệnh nhân, và Chúa Giêsu cảnh cáo chúng ta rằng một trong những điểm của sự Phán xét Chung sẽ là chính điều này: "Ta đã bệnh và người đã viếng thăm ta. Ta đã bệnh và ngươi đã không viếng thăm Ta"

     Một việc mà tất cả chúng ta có thể làm cho người bệnh là cầu nguyện. Hầu hết những người bệnh trong sách Tin Mừng được chữa lành bởi vì có ai giới thiệu họ với chúa Giêsu và cầu khẩn cho ho: Thưa Thầy, người nhà tôi đau nặng. Thưa Thầy con gái tôi bị bệnh nặng. Lời cầu đơn giản nhất, mà tất cả chúng ta có thể làm như của mình, là lời cầu mà chị em Martha và Maria thưa với Chúa Giêsu, trong hoàn cảnh bệnh tật của người em là Lazarô: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng".

 

 

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục