LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

tại Phương Đình La Vang

Ngày 13.02

 

Anh chị em rất thân mến,

Thứ 7 vừa qua là chính ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày cầu cho bệnh nhân. Hôm nay chúng ta cùng quy tụ nơi đây dưới chân Thánh Mẫu La Vang, để một lần nữa chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các bệnh nhân của chúng ta, xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho họ được biết dâng mọi đau đớn kết hiệp với sự đau đớn của Chúa và của Trái Tim Mẹ để được thông phần vào mầu nhiệm Cứu Độ của Chúa.

Qua tiên tri Isaia Thiên Chúa luôn nhìn đến cuộc sống của con người và với tình người mẹ, Chúa dã đoan hứa với chúng ta “Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy”. Và lịch sử Dân Chúa đã chứng minh sự trung tín của Chúa qua nhiều giai đoạn lịch sử mỗi khi Dân trở về với lòng tin vào Tình Thương của Người.

Tuy về phần xác các Tông Đồ trong biến cố người Thầy bị đóng đanh trên Thập Giá không phải là các bệnh nhân cần được cứu chữa, nhưng sự đau đớn đến tuyệt vọng trong trái tim họ khiến họ phải bỏ trốn hết, họ cần được chữa lành về mặt tâm hồn. Chính Chúa đã hẹn và đến với họ tại Galilê, cho họ niềm vui và an bình. Tuy nhiên lòng trí các ông vẫn còn nhiều sự sợ hãi và không bình an. Sách công vụ các tông đồ tuy không nói, nhưng các Tin Mừng đều viết “ nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái.”. Đức Maria, như một người Mẹ luôn hiện diện với các ông, đã giúp họ “đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su. ”. Hơn ai hết Mẹ hiểu sự bình an thật chính là Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi, cứu chữa và tái tạo con người của môn đệ. Chính sự hiệp nhất cầu nguyện cùng với Mẹ, Chúa Thánh Thần đã đến và đã làm cho các tông đồ có thể mở tung mọi cánh cửa, để ra đi làm chứng cho Tin Mừng. Không phải Mẹ chữa lành, nhưng nếu không cầu nguyện cùng với Mẹ, chắc chắn chẳng có sự biến đổi kỳ diệu nào.

Nhưng Mẹ dạy ta cầu nguyện thế nào để gọi là cầu nguyện cùng với Mẹ. Bài Tin Mừng giúp chúng ta nhận biết sự cầu nguyện của Mẹ : “Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người”. Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện chính là đến nói với Đức Giêsu về thực trạng hoàn cảnh của mình, như Mẹ nói với Chúa “Họ hết rượu rồi”, và vấn đề then chốt của sự cầu nguyện là “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Cầu nguyện là chờ đợi và lắng nghe Lời Chúa nói về tất cả những gì phải làm trong hoàn cảnh cụ thể của mình. Chúa Giêsu hôm nay cũng như hôm qua và mãi mãi là Người yêu thương, cho dù “Giờ của Người chưa đến”, nhưng vì muốn “yêu thương cho đến cùng” nên không ngần ngại cứu chữa chúng ta khi chúng ta luôn tin tưởng và làm theo Lời Người. Ở đây chúng ta còn phải nhấn mạnh điều này : đối với Mẹ Maria, thì Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian độc nhất của Thiên Chúa đem mọi ơn lành đến cho con người. Đúng như Thánh sử Gioan viết “Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê,còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có”. Và ngay cả Lời Thiên Chúa cũng chỉ đến với chúng ta trong Đức Giêsu như thư Do Thái viết “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử”. Những lời Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu hơn lòng tin và sự cầu nguyện của Mẹ Maria đích thật là người môn đệ ưu tú của Chúa Giêsu. Trong khi giữa chúng ta có những người đang loan truyền về việc Chúa Cha ở nhà này, nhà nọ, rằng Chúa Cha nói, Chúa Cha chữa lành…thực sự là những PHẢN KITÔ đang gieo rắc và làm cho đức tin bị sai lạc. Vào thời sau hết này Thiên Chúa Cha chỉ phán dạy và chỉ ban ơn huệ và sự thật “nhờ Đức Giê-su Ki-tô” cũng là “Thánh Tử” của Người mà thôi.

Chớ gì các bệnh nhân của chúng ta và cả chúng ta hãy hiệp nhất với niềm tin và sự cầu nguyện của Mẹ biết lắng nghe Chúa Giêsu và làm những gì Người dạy để được bình an và hạnh phúc.

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục