Thánh Lễ Truyễn Tin 25/03/2017: Nghi Thức Mãn Nhiệm - Tuyên Thệ Nhậm Chức Của Hội Đồng Giáo Xứ Mới Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Phát

25/03/2017 Lễ  Truyền Tin một ngày Lễ thật ý nghĩa cho đời sống Giáo hội Giáo xứ. Cách đặc biệt với Giáo xứ Thánh Tâm  - Lộc Phát,  hôm nay ngày mãn nhiệm của Hội đồng Giáo xứ tuyên thệ nhậm chức của Hội đồng Giáo xứ mới.

Qua các bài Lời Chúa, Cha Sở Phêrô đã chia sẻ về Đức Giêsu Con Thiên Chúa nhập thể làm người, đã vâng phục Chúa Cha được Chúa Cha sai đến làm người chịu đau khổ chịu chết trở thành hy tế cứu độ. Về Đức Maria,  Mẹ đã nói lời xin vâng, vâng phục Thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời trần thế của Mẹ, để nói lên tấm gương cho sự vâng phục cộng tác tuyệt hảo của con người vào đời sống Giáo hội. Trích lời Công đồng Vaticanô II kêu gọi giáo dânHãy tích cực tham gia vào xứ vụ của Giáo hội, hãy nhiệt tình cộng tác với các mục tử trong việc phục vụ Giáo xứ.

Với những người sắp mãn nhiệm, thay mặt Giáo xứ Cha sở cám ơn quý ông  đã hy sinh rất nhiều thời gian, khả năng để phục vụ Giáo xứ.

Đối với những người sắp tuyên thệ nhậm chức, Cha sở dựa vào  Bộ Giáo luật 1983đ.536 & 537 khẳng định: Hội đồng Giáo xứ, Giáo họ gồm những giáo dân được tuyển chọn mời gọi cộng tác với Cha xứ trong việc điều hành Giáo xứ, Giáo họ, xây dựng tình liên đới giáo dục đức tin luân đạo đức để xây dựng Giáo xứ thành cộng đoàn phụng vụ. Cuối cùng với toàn thể cộng đoàn dân Chúa, Cha sở kêu gọi mọi người hợp tác chặt chẽ với Cha xứ Hội đồng Giáo xứ để đời sống Giáo xứ được hài hòa, an vui phát triển.

Tiếp theo nghi thức trao bằng mãn nhiệm cho Quý chức Hội đồng Giáo xứ . Hội đồng Giáo xứ mới đã quỳ xuống tuyên thệ trung thành với Chúa, với Giáo hội. Vào buổi trưa, Giáo xứ cuộc họp giao ban giữa Hội đồng Giáo xứ Hội đồng Giáo xứ mới như một dấu hiệu của sự tiếp nối trong dòng chảy truyền thống của Giáo hội Giáo xứ.

Xin Chúa ân thưởng cho nỗ lực của những người đã mãn nhiệm, đồng thời xin Chúa chúc lành cho Hội đồng Giáo xứ mới để Giáo xứ chúng con phát triển trong hài hòa bình an.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục