Một Số Hình Ảnh Trong Ngày Lễ Dầu

Với Phần Công Bố Tân Đức Giám Mục Phó Của Giáo phận.

Chúa Nhật ngày 8-4-2017

 

Hình ảnh: Ban truyền thông Gx. Chánh Toà

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục