Thánh Lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Thiện Lộc.

Thứ 5 ngày 13 tháng 04 năm 2017 lúc 17 giờ 30 tại Giáo xứ Thiện Lộc thuộc Gíáo hạt Bảo Lộc dđã diễn ra thánh lễ tiệc ly và rửa chân. Đây là bữa ăn sau cùng của Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đệ trước khi Ngài chiụ chết. Thánh lễ hôm nay là tưởng nhớ sự kiện Chúa giêsu thiết lập hai bí tích: Thánh Thể và Truyền chức thánh.

Thánh lễ do Cha sở Giuse Nguyễn Minh Cường làm chủ tế. Trong thánh lễ linh mục chủ tế đã rửa chân cho 12 tông đồ như Chúa đã làm trước đây. Nghi thức rửa chân là một bài học khiêm nhường, phục vụ. Đây là lễ đầu tiên trong 3 ngày lễ Vượt Qua.

Sau thánh lễ là chầu Thánh Thể được chia lần lượt cho các hội đoàn trong Gíáo xứ và đã kết thúc vào lúc 21 giờ 30 cùng ngày. Mọi người ra về với lời chúc bình an cho nhau và giữ vững đức tin trong tình yêu thương của Thiên Chúa.

Tin, ảnh: Khổng Chí Lợi

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục