GIÁO XỨ SUỐI MƠ

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

        Hoà chung cùng toàn thể Giáo Hội, hôm nay vào lúc 16h30 cha Quản Xứ, cha phó cùng cha khách đã dâng Thánh Lễ Tiệc Ly. Trong Thánh Lễ có nghi thức rửa chân, đây là tấm gương mà chính Chúa Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ của Ngài trong việc phục vụ người khác. Đặc biệt, ngày hôm nay Chúa Giêsu đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục vì Ngài muốn ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Sau thánh lễ có nghi thức cung nghinh Thánh Thể qua nhà tạm, các Giáo Họ và các hội đoàn trong Giáo Xứ thay phiên nhau Chầu Thánh Thể. Mặc dù mọi người rất bận với công việc nhưng ai cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đi dự lễ rất đông và sốt sắng. Ai cũng mang trong lòng niềm hân hoan và bình an vì có Chúa ở trong tâm hồn mọi người.

Tin, ảnh: Thanh Thảo

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục