Thứ Năm Tuần Thánh - Giáo xứ Thánh Mẫu (Lp)

   Thứ năm ngày 13/4/2017. Vào lúc 17g00 tại Giáo xứ Thánh Mẫu cử hành Thánh lễ Tiệc ly long trọng và sốt sắng, do Cha Gioan Bosco Chủ tế cùng với hai cha đồng tế.

   Cùng với Giáo hội bước vào Tam Nhật Thánh để tưởng niệm cuộc khổ nạn và Phục sinh của Chúa GiêSu. Trước những ngày này, cộng đoàn Giáo xứ đã tham dự giờ Tĩnh tâm, lãnh Bí Tích Hoà giải và tham dự những giờ Ngắm mười lăm sự thương khó Chúa GiêSu.

   Trong tinh thần Đạo đức cộng đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu long trọng tham dự Thánh lễ Tiệc ly. Sau lễ Cha Gioan Bosco, hai Cha đồng tế và cộng đoàn rước kiệu Thánh Thể vào nhà tạm.

   Các Giáo họ, các hội đoàn có những giờ Chầu Thánh Thể nghiêm trang và sốt sắng.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục