Thứ Sáu Tuần Thánh: Giáo Xứ Tân Hà

Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội cử hành việc suy tôn Thánh giá.Việc suy tôn thánh giá là suy tôn chính Đấng đã nằm trên cây gỗ ấy để biến nó thành thánh giá mang ơn cứu độ cho nhân loại.Đấng ấy chính là Chúa Giêsu Kitô đã chịu mọi đau khổ, sự dữ và sự chết như một con người.Tuy nhiên điều gì đã làm nên ý nghĩa nơi đau khổ và sự chết của Chúa Giêsu và Kinh nghiệm sự đau khổ, sự chết của đức Giêsu soi sáng gì cho sự đau khổ và sự chết của con người hôm nay?

1.Vì trung tín với Chúa Cha

Đức Giesu đã chấp nhận đau khổ và chết một cách nhục nhã vì trung tín với Chúa Cha.Tất cả cuộc đời của Chúa Giesu, sứ điệp và hoạt động của Người đều hướng về Chúa Cha, Đấng trao ban ơn cứu độ cho loài người và kêu gọi họ hoán cải. Đức Giêsu thấy rõ việc phụng sự Thiên Chúa có thể đưa Người tới sự chết, và sự chết ấy là phần kết thúc logic của những cuộc đối kháng do việc thi hành sứ mạng của Người tạo nên. Khuân mặt Thiên Chúa mà Người giới thiệu làm khuynh đảo, đổ vỡ bao nhiêu cấu trúc xã hội, tập tục, xô đẩy bao nhiêu quan niệm mà người ta nghĩ là đời đời.

Biết trước sự dữ, đau khổ đang chờ đón Người, nhiều người cũng ngăn nhưng Người nhất quyết không lẩn tránh.Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai, và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành thánh Giêrusalem thì không được.

2.Vì liên đới với các tội nhân

Ta đến để cứu chữa những gì đã hư mất. Ta muốn kẻ tội lỗi ăn năn để sống chứ không muốn nó phải chết. Bằng cách sống cũng như bằng lời rao giảng, Đức Giesu tuyên bố rằng Thiên Chúa, sẽ không loại bỏ một ai, chính Thiên Chúa đi tìm kiếm vì tội lỗi của loài người đã đưa Đức Giesu đến cái chết. Này Con Người sẽ bị nộp vào tay phường tội lỗi. Tội là tất cả những gì, cách này hay cách khác, ngăn cản người ta yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Nó là sự gian dối, lòng ghen tương, sự nghi ngờ, lòng hờn giận, sự hèn nhát, sợ hãi, kiêu căng tự phụ, và cố chấp.

3.Vì liên đới với người nghèo

Nước Thiên Chúa là của những người nghèo.Thiên Chúa không loại bỏ ai hết.thiên Chúa muốn đứng về phía người nghèo, bị xã hội loại bỏ., nhưng người bé mọn, không có quyền lợi gì và không được ai bênh đỡ.Đức Giesu muốn đồng hóa với lớp người ấy khi chấp nhận cái chết của kẻ hèn mọn nhất trong họ. Sau khi đã ữu ái những người nghèo, những người bị bỏ rơi, bị khinh dể, bị bắt bớ, thì chính Người đã nhận lấy cái chết của một người nghèo, một người bị bỏ rơi, bị khinh dể, bị bắt bớ.

Kính thưa cộng đoàn, Đức Giesu đã sống và chết trong tinh thần phục vụ.Điều làm nên ý nghĩa cho toàn bộ cuộc sống và cái chết của Đức Giesu là Người luôn sống cho Cha đó là chiều dọc của cây thánh giá, và sống liên đới với con người đó là chiều ngang của cây thánh giá.

Như vậy, kinh nghiệm của Người giúp con người hôm nay đối diện với sự dữ và sự đau khổvà sự chết như thế nào?

Không chủ trương tìm kiếm đau khổ

Nếu không cẩn thận, người ta cho rằng kito giáo chủ trương coi đau khổ như một con đường phải theo để đạt tới vinh quang. Vẫn biết rằng Đức Giêsu đã chấp nhận sự đau khổ và sự chết, nhưng điều đó không có nghĩa là Người tìm kiếm đau khổ như mục đích của đời Người.Mục đích của đời Người là rao giảng và thực hiện Nước Thiên.Sở dĩ Người đã bị bắt bớ và phải đau khổ là vì việc phục vụ Nước Thiên Chúa đưa Người tới đó.

Tân ước không trình bày sự đau khổ đối với Đức Giesu cũng như đối với các tín hữu như một thực tại tự nó có giá trị.Chính Chúa Giesu cũng muốn chối từ chén đắng đau khổ cơ mà.Và điều làm cho những đau khổ mà Chúa Giesu chịu có ý nghĩa là Người đón nhận đau khổ vì Cha mình, vì vâng lời.

Cũng vậy, kito hữu không đi tìm kiếm đau khổ để mà khổ, nhưng nếu đau khổ có đến, hãy đón nhận đau khổ ấy với Chúa Giesu cùng với Chúa Giesu và trong người, chúng ta sẽ tìm thấy sự nâng đỡ nơi Người.

Không chủ trương đề cao sự đau khổ.

Các bài tường thuật cuộc thương khó không chủ ý mô tả tỉ mỉ chi tiết những đau đớn thể xác của Chúa Giêsu, nhưng nhằm nói tới kinh nghiệm đau đớn của Chúa.Một tâm hồn càng tinh tuyền đối diện với sự dữ thô bạo càng đau đớn bấy nhiêu. Trái tim của Chúa Giêsu liên đới với nhân loại. Không tâm hồn nào chịu đựng đau đớn bằng sự đau đớn của Chúa Giêsu.Cái đau lớn nhất của Chúa Giêsu đó là cái đau của một tình yêu bị từ chối. Vì Người đã chịu mọi sự chỉ vì tình yêu đúng như lời Thánh Phaolo đã nói: giả như tôi có nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà  không có đức mến, thì chẳng có ích gì.

3.Không chủ trương cam chịu đau khổ.

Chúng ta được mời gọi cùng nhau hợp tác để làm giảm bớt đau khổ cho tha nhân và xây dựng cuộc sống này tốt đẹp, công bằng và nhân ái hơn. Nhưng như gương Chúa Giêsu, người đã chủ động đón nhận đau khổ do sứ mạng đời hỏi trong một nghị lực phi thường và thái độ tich cực. Người không chạy trốn khi trách nhiệm đòi hỏi dù Người có thể.Tuy nhiên, người đã đón nhận đau khổ trong thái độ bất bạo động để chống lại cái ác và sự dữ.

4.Không lẩn trốn

Đức Giesu không tìm kiếm sự chết, nhưng khi nó tới, Người không lẩn trốn.người đã trải qua kinh nghiệm một cái chết nặng nề và đau đớn, sau khi đã chịu hành hạ về mặt tâm lý và thể lý. Điều này khẳng định và cho chúng ta xác tín thêm rằng: Thiên Chúa, trong Ngôi vị Đức Giêsu, đã muốn chia sẻ kinh nghiệm và hoàn cảnh của nhân loại, Người không làm nữa vời. Người đã hủy mình ra không trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Con Thiên Chúa đã đảm nhận tất cả thực trạng của cuộc sống làm người kể cả kinh nghiệm thất bại đau khổ và sự chết.

Người ki to hữu khi phải đón nhận đau khổ hãy kiên tâm và tin tưởng vào Đức Giêsu vì chính người đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người.

5. Sau cùng, đau khổ vẫn không có lời giải thích.

Kính thưa cộng đoàn, trước sự dữ và đau khổ, người tín hữu cũng không giỏi giang hơn những người khác.Kinh nghiệm của Đức Giêsu không mang lại một lời giải đáp nào trên bình diện lý thuyết.Trong đức Giêsu, Thiên Chúa đã đến, không phải để mang tới một lời giải thích, nhưng như một sự hiện diện. Paul Claudel nói: “Con Thiên Chúa đến không phải để tiêu diệt sự đau khổ, nhưng để đau khổ với chúng ta. Người đến không phải để loại bỏ cây thập giá, nhưng để nằm lên đó,

Để có một câu trả lời toàn hảo cho vấn đề đau khổ quả là không dễ tìm ra.Nhưng chúng ta biết là Đức Giesu đã đi qua con đường đau khổ.Người đã sống sử đau khổ, Người đã tạo cho nó một ý nghĩa bằng cách chấp nhận nó vì kẻ khác, trong tinh thần phục vụ và liên đới đối với Thiên Chúa và loài người.Và đó là điều mà Thiên Chúa cha ưng nhận.

Như vậy, theo gương chịu đau khổ của Chúa Kito tôi được mời gọi hãy biết sống vì Chúa và cho tha nhân, trong ý hướng này nếu tôi có phải khổ thì nó cũng là cách mà Chúa Cha luôn ưng nhận”.

 

(Trích bài giảng của Cha Phó Giuse  - Ảnh: Bình Đông)

 

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục