Giáo xứ Thánh Mẫu Hạt Bảo Lộc - Thứ Sáu Tuần Thánh

   Trong ngày thứ sáu Tuần Thánh Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu đã tham dự những giờ phụng vụ:

-      Sáng:   04 giờ 45’ – Giảng sự Thương khó Đức Chúa Giêsu.

            10 giờ 00’ – Ngắm Rằng.

-      Chiều:  16 giờ 00’ – Đi đàng Thánh Giá trọng thể.

            17 giờ 00’ – Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa.

   Các giờ phụng vụ có rất nhiều giáo dân tham dự. Nhất là giờ Tưởng niệm sự Thương khó của Chúa lúc 17g00’ do Cha Quản xứ Gioan Bosco chủ sự. Giáo dân được nghe bài đọc về cuộc Thương khó của Chúa trong bầu khí nghiêm trang. Sau đó Cộng đoàn hôn chân Chúa.

   Xin cho mọi người trong Giáo xứ chúng con được thấm nhuần lời Chúa, thay đổi nếp sống cũ mà đổi mới con người và tâm hồn. Để từng con người, từng gia đình trong Giáo xứ được sống đạo đức biết hy sinh, chia sẻ và thương yêu nhau như Chúa đã vì chúng nhân mà chịu chết để cứu chuộc nhân loại.

Tin, ành Quốc Hùng.

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục