Giáo Xứ Suối Mơ, Thứ Sáu Tuần Thánh.

        Hôm nay Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngày xưa Chúa vác Thập Giá lên đồi Calvê thế nào thì hôm nay Giáo Xứ Suối Mơ cũng tổ chức một cuộc lên đồi Calvê như vậy. Vào lúc 9h thầy phó tế cùng với cha Quản Xứ, cha phó và toàn thể cộng đoàn vác thập giá lên Núi Chúa. Trời tuy nắng và dốc cao, nhưng mọi người không cảm thấy mệt vì cảm thấy mình được chia sẻ một chút khổ cho Chúa. Vào lúc 16h thì Giáo Xứ cử hành cuộc thương khó của Chúa. Sau đó hôn chân Chúa và tháo đanh táng xác Chúa.

Có một bà Cố nói rằng: “ Tối nay Giáo Xứ có Hoạt Hình”. Một câu nói đùa nhưng đây là một hành động thể hiện lòng đạo đức bình dân của người tín hữu mà hầu như các giáo xứ đều có. Hành động này đã làm cho không ít người phải rơi nước mắt vì thương khóc Chúa và cũng đã giúp cho người tín hữu biết được tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành chọ họ như thế nào. Đây cũng là dịp để mỗi người nhìn ra được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và mỗi người cần biết đổi đời mình cho phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa.

 

Tin, ảnh: Thanh Thảo

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục