Suy Gẫm 14 Chặng Đàng Thương Khó Đức Chúa Giêsu Tại Giáo Xứ Thiện Lộc.

 

Vào 17h00 ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 2017, tại khuôn viên Giáo xứ Thiện Lộc, Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Minh Cường đã chủ sự nghi thức suy niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu qua 14 chặng đàng Thánh Giá.

Trong bầu khí của ngày Thứ Sáu Thánh, mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ đã đến hiệp ý, để cùng tưởng nhớ, suy niệm về cuộc Tử Nạn cứu chuộc nhân loại của Chúa Giêsu.

Nghi thức được khởi sự với lời nguyện cầu của cha chủ sự, và đây cũng chính là tâm tình của mọi thành phần Dân Chúa trong tưởng niệm Chúa Giêsu trên chặng đường thương khó của Người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: “Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình, và vác lấy thập giá mình mà theo Ta.” (Lc.9,23) Lạy Chúa, chúng con muốn theo Chúa. Vì thế, hôm nay chúng con đã đến đây. Bởi vì chúng con nghĩ rằng: muốn nối gót theo chân Chúa trong cuộc sống, thì trước hết chúng con phải suy gẫm cho thật thấm thía về những chặng đàng thánh giá mà xưa Chúa đã trải qua.

Giờ đây, trước khi suy gẫm những chặng đàng thánh giá này, chúng con xin dâng lên Chúa trọn vẹn tất cả con người chúng con. Chúng con xin dâng Chúa trí khôn, xin Chúa soi sáng tâm trí chúng con.

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin được cùng đi bên cạnh Mẹ trong những chặng đàng thánh giá này. Xin Mẹ hãy cho chúng con được chia sẻ những tâm tình của Mẹ, những tâm tình mà khi xưa Mẹ đã có trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, con Mẹ.

Nghi thức đã diễn ra trong bầu khí trang trọng, thiêng liêng và đầy tâm tình. Mỗi chặng trên đường thương khó của Đức Chúa Giê-su đã gợi lên trong mỗi người tham dự những tâm tình thật sâu lắng, về lòng đạo đức, về niềm tin, về hành trình bước theo Thầy Chí Thánh, trên những chặng đường thánh giá là ngay trong cuộc sống thường nhật của mình.

 

Tin & ảnh: Chí Lợi

 

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục