Hình Ảnh Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục:

ĐC Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám Mục Phó GP Đalạt

Tại Trung Tâm Mục Vụ - Ngày 31-5-2017

 

Previous
Next


Về Trang Mục Lục