THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO

ƠN THIÊN TRIỆU XỨ MINH GIÁO

22.04.2018

 

Thường năm vào tuần thứ IV mùa Phục Sinh, lễ Chúa Chiên Lành, lễ cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu, tức ơn gọi trở nên tu sĩ, linh mục của Chúa.

Năm nay nhóm Samuel Giáo xứ Minh Giáo đã tổ chức ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, cho tu sĩ nam nữ, cho phẩm trật trong Giáo Hội, nhất là cầu nguyện cho Giáo Hội có thêm nhiều ơn gọi dâng hiến cho Chúa, trở nên chứng nhân Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo.

Trước thánh lễ ban chiều Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, các em trong nhóm Samuel qua sự hướng dẫn các thầy Tận Hiến ICM, đã quảng bá ơn gọi của từng hội dòng, với các tu phục, Linh Đạo – Sứ Vụ của từng hội dòng, để mọi người hiểu biết hơn về từng hội dòng.

Mục đích gây ý thức nơi các bạn trẻ, nơi phụ huynh các em về sự phong phú hóa sắc màu tu phục ơn gọi trong Giáo Hội, mong muốn các em có được định hướng từ môi trường gia đình, giáo xứ để ươm mầm cho ơn gọi tương lai.

Có một nghịch lý là các em rất thích mặc tu phục của các hội dòng, cũng như phẩm phục trong Giáo Hội, nhưng khi được hỏi có muốn đi tu không, thì nhiều em đã trả lời chưa muốn hoặc không biết. Bên cạnh đó cũng có một số em trả lời lớn lên con sẽ đi tu…

Trong bối cảnh xã hội hôm nay, việc sinh con ít, nhu cầu hưởng thụ xã hội ngày càng cao, tính kỷ luật không được coi trọng, tính nhân bản nơi các trường học đang bị đánh mất, nền luân lý bị tha hóa, hiện tượng xã hội bị tục hóa ngày càng mạnh mẽ. Vì thế, ơn gọi nguy cơ giảm thiểu và việc dấn thấn truyền giáo ngày càng thiếu nhân sự hơn…

Việc cầu nguyện cho ơn gọi tu trì trong ngày lễ Chúa Chiên Lành là điều cần phải có, nhưng thiết nghĩ cũng chưa đủ nếu mỗi hội dòng, mỗi gia đình không có định hướng hay quy trình nuôi dưỡng ơn gọi, thì không dễ thu hút ơn gọi trong tương lai tới.

Nguyện xin Chúa ban ơn Thánh Linh soi dẫn các bạn trẻ trên đường chọn lựa cuộc sống, để Giáo Hội có thêm hoa trái của ơn gọi tận hiến cho tình yêu Chúa.

 

Bài viết: Lm. Giuse Mạnh Khoa, ICM

Hình ảnh: Ts. Quốc Tuân, ICM

 

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 4, 2018