Giáo Xứ Thánh Mẫu- Đà Lạt Ra Mắt Hội Đồng Giáo Xứ

Nhiệm Kỳ 2018-2022

Sáng Chúa nhật V Phục Sinh (29.4.2018), Cha Đa Minh Nguyễn Chu Truyền, Quản xứ dâng thánh lễ tạ ơn và ra mắt tân Hội đồng giáo xứ (HĐGX), nhiệm kỳ 2018-2022

Theo Qui chế Giáo xứ của giáo phận thì nhiệm kỳ của HĐGX kết thúc từ đầu năm 2017, nhưng thời điểm đó Tòa Giám Mục chuẩn bị thuyên chuyển một số linh mục, trong đó có cha Gioan Phan Công Chuyển (nguyên Quản xứ Thánh Mẫu- Đà Lạt). Do đó, Cha Gioan xin HĐGX lưu nhiệm một thời gian để chờ cha Quản xứ mới về nắm bắt tình hình và tổ chức bầu cử HĐGX.

Ngày 3.8.2017, giáo xứ Thánh Mẫu- Đà Lạt hân hoan đón mừng cha Đa Minh Nguyễn Chu Truyền về làm quản xứ.

Từ đầu tháng 3.2018, lần lượt 7 giáo họ trong giáo xứ bầu cử Hội đồng giáo họ, mỗi giáo họ 3 người. Theo qui chế 7 vị Trưởng giáo họ nằm trong Ban Thường vụ HĐGX. Tiếp đó, ngày 19.3.2018 giáo xứ bầu cử công khai Ban Thường trực HĐGX.

Kết quả: Ban Thường trực Hội đồng giáo xứ gồm 5 vị:

1-Phanxicô Xaviê Đoàn Thái Nam, SN 1959  Chủ tịch HĐGX, kiêm Ủy viên đặc trách Ban Loan báo Tin Mừng;        2-Phêrô Nguyễn Đức Lộc (SN1960)-    Phó Nội vụ kiêm Ủy viên đặc trách Ban Phụng tự; 3-Gioan Nguyễn Mạnh (SN 1963) - Phó Ngoại vụ khiêm Ủy viên đặc trách Ban Mục vụ gia đình; 4-  Rôcô Lê Hữu Phước (SN1965)-  Thư ký kiêm Ủy viên Đặc trách Ban Giáo lý- Đức tin; 5- Têrêxa Trần Thị Thu Hà (SN1969)-Thủ quỹ kiêm Ủy viên đặc trách Ban Bác ái xã hội. Bên cạnh đó có ông Giuse Đỗ Đức Nam (SN 1951)- Ủy viên Đặc trách cơ sở vật chất.

Như vậy, HĐGX Thánh Mẫu Nhiệm kỳ 2018-2022 gồm 30 vị; trong đó lần đầu có 3 vị thuộc Nhóm Di Dân Mẹ Hằng Cứu Giúp, mới được cha Đa Minh củng cố tổ chức lại, từ khi Ngài về nhận giáo xứ.

Trong thánh lễ, sau kinh Tin kính, Cha Quản xứ  chính thức công bố danh sách  HĐGX nhiệm kỳ 2018-2022 gồm các vị trong Ban Thường trực, Ban Thường vụ và Hội đồng các giáo họ và cử hành Nghi thức tuyên hứa trước mặt Chúa và cộng đoàn. Cha quản xứ nhấn mạnh: “ Hội đồng Giáo xứ được lập nên để cộng tác với Cha xứ, Cha phó, với mục đích phục vụ Giáo xứ và anh chị em. Do đó, Hội đồng Giáo xứ sẽ không thể làm được gì, nếu không có ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần và sự hợp tác chân thành của anh chị em. Vậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các thành viên của Hội đồng Giáo xứ, để Ngài hướng dẫn và nâng đỡ họ chu toàn nhiệm vụ”.

Cả cộng đoàn cùng sốt sắng hệp tâm tình trong bào thánh ca: “Xin Ngôi Ba Thiên Chúa, ngự xuống trên chúng con…”. Tiếp đó, Cha quản xứ ngỏ lời với các thành viên mới của Hội đồng Giáo xứ:

Anh chị em thân mến, anh chị em phải tuyên hứa và bày tỏ trước mặt Cha xứ và cộng đoàn quyết tâm của anh chị em muốn hết lòng phục vụ lợi ích của Giáo xứ xây dựng tình đoàn kết, yêu thương và phát triển giáo xứ. Vậy: Với ý thức và tự do, anh chị em có muốn thành tâm chu toàn nhiệm vụ được trao dưới sự hướng dẫn của Cha xứ không?

- Thưa con muốn.

- Với ý thức và tự do, anh chị em có muốn đoàn kết và hợp tác với nhau để công việc điều hành, xây dựng và phát triển giáo xứ mang lại hiệu quả tốt đẹp không?

- Thưa con muốn.

- Với ý thức và tự do, anh chị em có muốn tích cực xây dựng công bình, bác ái, hòa thuận và tình tương thân tương trợ giữa mọi người trong giáo xứ không?

- Thưa con muốn.

- Với ý thức và tự do, anh chị em có muốn tận dụng mọi khả năng Chúa ban, để giúp mọi người nhận biết, phụng thờ và yêu mến Chúa, cùng yêu thương nhau không?

- Thưa con muốn.

Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành Ngài đã khởi sự nơi anh chị em.

Sau lời tuyên hứa, Cha Đa Minh- Quản xứ trao cho từng thành viên HĐGX mỗi người 1 cuốn  Kinh Thánh Tân Ước và Bản Quy chế Hội đồng Giáo xứ.

Trước đó, sáng Chúa nhật  22.4, Cha xứ Đa Minh dâng thành lễ tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các vị tiền nhân, ân nhân đã xây dựng và phục vụ giáo xứ suốt nhiều chục năm qua, trong đó đặc biệt ghi ơn Cha Gioan Phan Công Chuyển- Cha quản xứ Thánh Mẫu tiền nhiệm. Cuối thánh lễ có 26 vị thuộc HĐGX nhiệm kỳ trước được Cha Đa Minh trao Bằng mãn nhiệm, trong đó có 2 vị trong Thường trực HĐGX từ năm 1991, 3 vị  từ năm 2000 đến tháng 3 .2018.

Được biết trong thời gian tới, Cha xứ Đa Minh và Ban Thường trực HĐGX tiếp tục củng cố lại các Ban, ngành, đoàn thể trong giáo xứ theo đúng Qui chế của giáo phận được Đức cha An tôn ban hành năm 2012 và được tu chỉnh  ngày 26.10.2016.

Bài, hình: Ban Truyền thông giáo xứ Thánh Mẫu  

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 4, 2018