Giáo Xứ Tân Thanh – Giáo Hạt Bảo Lộc

Rước Kiệu Đức Mẹ Và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

05 – 05 – 2018

 

Chiều Thứ Bảy, khi cơn mưa đầu mùa vừa tạnh cũng là lúc tới giờ Giáo xứ Tân Thanh rước kiệu Đức Mẹ. Cha quản xứ Phanxicô Xaviê khai mạc buổi rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ vào lúc 16 giờ.

Mở đầu, Cha quản xứ đọc đoạn Phúc Âm Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Ca-na (Ga 2, 1-12). “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5). Đây là lời nói của Đức Maria, không chỉ dành cho những người phục vụ tiệc cưới, nhưng còn cho mọi người thuộc mọi thời, trong đó có chúng con hôm nay, vì đó còn là Mầu Nhiệm Sự Sáng thứ hai. Chúng con sẽ suy ngẫm thật lâu lời của Mẹ, để chúng con hiểu được tương quan của Mẹ với Chúa Giêsu và tình yêu của Mẹ đối với mọi người chúng con và cho cả nhân loại.

Kiệu Đức Mẹ được rước cách sốt sáng xung quanh nhà thờ cùng với sự tham dự của cha Phó Giuse, Thầy xứ và bốn giới trong giáo xứ.

Hôm nay, giới hiền mẫu và giới thanh nữ đại diện cho cả giáo xứ dâng hoa kính Đức Mẹ. Từng đóa hoa tươi muôn sắc dâng lên Mẹ kính yêu. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu vì thế hơn ai hết Mẹ hiểu thấu tâm tình của các hiền mẫu trong vai trò làm mẹ. Các hiền mẫu không chỉ dậy những người con nên người và còn hơn thế nữa, dậy con nên người con của Chúa và của giáo hội. Ước mong mọi người mẹ trong gia đình luôn là một hiền mẫu từ tâm, hy sinh và luôn làm gương sáng đức tin cho gia đình.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của giáo hội, Mẹ của giáo xứ và của các gia đình chúng con. Chúng con xin phó thác cho sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ. Xin Mẹ thương chúc lành và gìn giữ gia đình chúng con trong cuộc hành trình đức tin đầy gian nan và thử thách, để gia đình chúng con mãi mãi là một gia đình cầu nguyện, một gia đình bình an và một gia đình thông ban sự sống yêu thương.

Kết thúc giờ dâng hoa, tất cả mọi người dành ít phút suy ngẫm và hướng về Chúa  trong giây phút Chầu Thánh Thể.

 

Hoàng Hiệp

 

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 5, 2018