Giáo Xứ Đạtẻh - Hạt Mađaguôi Mừng Lễ Thánh Giuse Thợ Bổn Mạng Giáo Xứ

Ngày 01/05/2018: Mừng Lễ Thánh Giuse thợ -Bổn Mạng Giáo Xứ Đạtẻh. Cha xứ Grêgôriô và cộng đoàn đã dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho Giáo xứ, tri ân những người đã giúp đỡ Giáo xứ bằng nhiều cách khác nhau trong thời gian vừa qua. Cha xứ đã kêu gọi các người cha trong gia đình hãy học theo gương Thánh cả Giuse: Lao động không những giúp nuôi sống bản thân và gia đình mà còn cộng tác với Thiên Chúa trong việc bảo tồn và thăng tiến môi trường, con người và xã hội.

Cuối Thánh Lễ Cha Quản xứ đã làm phép Tượng Đức Mẹ; các tượng Đức Mẹ được trao cho các ông trưởng Giáo họ. Và Đức Mẹ sẽ được rước tới các gia đình để cùng nhau đọc kinh tối  các gia đình trong giáo họ hay cụm liên gia.

Sau Thánh Lễ, Giáo xứ đã chia sẻ niềm vui với buổi ăn sáng huynh đệ.

Ảnh: Photo Duy

Tin: Truyền thông Đạtẻh

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 5, 2018