Giáo Xứ Hòa Nam Chầu Mình Thánh Chúa Và Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

Tạ ơn mọi hồng ân Chúa ban,vào hồi 7h sáng ngày 8/5/2018 Gx Hòa Nam đã long trọng cử hành Chầu Mình Thánh Chúa...Đây cũng là một dịp để từng người trong Gx chúng con nhìn lại mình trong việc sống lời Chúa. Và vào lúc 5h chiều,chúng con lại quây quần bên nhau dâng hoa kính Đức Mẹ.

Xin Chúa và Mẹ luôn đồng hành cùng mỗi người chúng con, để chúng con được an bình bước đi loan báo niềm vui ơn cứu độ.

Ngô Văn Hiệp

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 5, 2018