GIÁO XỨ ĐẠTẺH DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

 ( 05/05/2018)

Tại Giáo Xứ Dạtẻh , chiều thứ bảy đầu tháng hôm nay nhộn nhịp và vui tươi, bà con tham dự đông các thứ bảy khác. Mỗi người một viêc,các Soer lo trang điểm cho các em, các em Dân tộc vui với những bộ áo truyền thống, các ông Ban Mục vụ chuẩn bị kiệu Đức Mẹ… Sau khi cung nghinh Đức mẹ từ cuối nhà thờ, Cha Xứ, Cha Phó Antôn, Các Nữ tu  cùng với cộng đoàn dân Chúa cùng tham dự và cầu nguyện với các đội dâng hoa. Sau khi các đoàn tiến hương, hoa dâng Đức Mẹ là từng người tín hữu lên dâng hoa cho Đức Mẹ. Chúng con xin dâng lên Mẹ những bông hoa tươi và cả hoa lòng của Giáo xứ chúng con. Xin Mẹ thương che chở và khẩn cầu cùng Chúa cho giáo xứ chúng con sống niềm tin, trông cậy và phó thác như Mẹ.

Tin: Giáo Xứ Đạtẻh

Ảnh: Photo Duy- Đạtẻh

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 5, 2018