44 Em Thiếu Nhi Giáo xứ Hòa Nam Được Rước Lễ Lần Đầu

            Cảm tạ Hồng Ân Chúa,GX chúng con lại hân hoan cùng nhau trong thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa. Qua một thời gian học tập. Hôm nay, ngày 3/6/2018 - 44 em trong Giáo Xứ được hân hoan đón Chúa vào lòng.

Trong bài Giảng lễ,Cha xứ đã nhắc nhở các em: Việc rước Mình Thánh Chúa không chỉ đơn thuần là ăn bánh lễ mà từ nay các em đã trở thành đền thờ của Chúa ngự, các em phải siêng năng học hỏi hơn nữa để xứng đáng là những hạt giống tương lai của Hội Thánh.

Văn Hiệp

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 6, 2018