Gx Hòa Nam Tổng Kết Khóa Học Giáo Lý

 

    Vậy là một năm học đã đi qua.. sáng nay – 17/6/2018 các em trong Gx Hòa Nam đã được Cha sở dâng Thánh lễ Tạ ơn và phát thưởng.

  Có 58 em được khen thưởng. Khóa học năm tới 2017-2018 sẽ có 9 lớp.

       Tạ ơn Chúa đã soi lòng trí cho các em.. mỗi khóa học đi qua chúng con hy vọng cây ĐỨC TIN sẽ càng ngày càng bén rễ sâu.và các em sẽ là những hạt giống tốt cho Hội Thánh.

 

Văn Hiệp

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 6, 2018