LỄ KHẤN TRỌN ĐỜI
HIỆP HỘI SẼ TRỞ THÀNH HỘI DÒNG CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN

Tân Bùi, ngày 16/06/2018

 

Chứng Nhân Đức Tin là một Hiệp Hội sẽ trở thành Hội Dòng, nên nghi thức khấn dòng được cử hành như một Hội Dòng. Nghi thức gồm 3 phần chính.

Phần thứ nhất là nghi thức tuyển chọn, gồm giới thiệu ứng viên, lời cam kết công khai và kinh cầu các Thánh. Các khấn sinh cam kết điều gì? Khi được thẩm vấn, các khấn sinh thưa muốn 3 điều: một là, muốn “tự hiến cho Thiên Chúa một cách mật thiết hơn nữa bằng lời khấn trọn đời”; hai là, muốn “tha thiết sống phúc âm, tuân giữ Hiến Pháp và Quy Chế của Hiệp Hội, để cố gắng sống kiên trì và giữ vững Đức tin, đạt tới Đức Ái trọn hảo đối với Thiên Chúa và tha nhân”; ba là, muốn “quảng đại dâng hiến trọn đời phục vụ Dân Thiên Chúa”.

Tại sao chị em muốn tự hiến cho Thiên Chúa cách mật thiết hơn bằng lời khấn trọn đời? Thưa, vì chị em ý thức mình được Chúa gọi như đã gọi Samuel trong bài đọc I (x. Sam 3, 1- 10) và đã thưa: “Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây”. Chúa mời gọi chị em tha thiết sống Phúc Âm, đặc biệt noi gương Bạn Trăm Năm là Chúa Kitô sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.

Phần thứ hai là nghi thức chính yếu, gồm lời tuyên khấn của ứng sinh và lời nguyện chúc của Chủ tế. Các chị em tuyên khấn “sống ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục trọn đời, theo Hiến Pháp và Quy Chế Hiệp Hội Chứng Nhân Đức Tin”.

Có thể nói toàn bộ Phúc Âm đều là lời khuyên, lời mời gọi của Chúa Kitô đối với các môn đệ là bạn hữu của Chúa. Tuy nhiên các tu sĩ muốn khởi đầu bằng việc noi gương Chúa Kitô sống Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục. Bài Tin Mừng theo Thánh Marcô (10, 24b-30) cho thấy việc tuân giữ đó tuy “khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim”, nhưng Chúa Giêsu trấn an rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được”. Chúa Giêsu còn khẳng định: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau”.

Ngay khi tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm, nhất là khi bị ngược đãi, chị em trở thành chứng nhân đức tin, vì chị em không thể giữ được những điều tuyên khấn nếu không tín thác vào Thiên Chúa. Tin là cậy dựa vào ơn Chúa hơn là vào sức riêng. Chính vì thế, thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Corintô trong bài đọc II (x.1 Cr 1, 26-31): Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vênh vang trước mặt Người”.

Phần thứ ba là nghi thức diễn nghĩa, gồm trao nhẫn, tiếp nhận vào Hiệp Hội và trao hôn bình an. Các tân khấn sinh được trao nhẫn “là dấu chỉ Giao ước tình yêu đã ký kết với Chúa Kitô bằng lời khấn trọn đời”, sau đó Chị Tổng Phụ trách “đón nhận chị em là thành viên chính thức với mọi quyền lợi và nghĩa vụ” rồi trao hôn bình an.

Trong lễ cưới, đôi tân hôn trao nhẫn cho nhau là dấu chỉ giao ước tình yêu giữa hai người. Khi khấn trọn đời, các chị em này như được “kết hôn” với Chúa Kitô, nên cũng nhận nhẫn như dấu chỉ giao ước tình yêu với Chúa Kitô. Hôn nhân là một giao ước, chứ không phải một khế ước. Người ta làm khế ước với nhau về một đồ vật, ví dụ khế ước bán đất, bán nhà, bán xe v.v. Còn cam kết giữa hai người với nhau về chính bản thân mình thì được gọi là giao ước, chẳng hạn giữa bạn hữu, vợ chồng. Giao ước giữa vợ chồng được gọi là giao ước tình yêu. Tình yêu giữa cha mẹ và con cái là đương nhiên; tình yêu giữa anh chị em một nhà cũng là đương nhiên; tình yêu giữa bạn hữu là do chọn lựa, nhưng có thể chọn một hoặc nhiều bạn và có thể “nghỉ chơi” với bạn này để chọn bạn khác. Trong tình yêu vợ chồng, tuy có sự chọn lựa, nhưng lại cam kết một vợ một chồng và chung thủy với nhau suốt đời.

Các chị em khấn sinh hôm nay công khai thiết lập giao ước tình yêu với Chúa Kitô, hứa chung thủy với Chúa Kitô trọn đời. Trong đời sống hôn nhân cũng như trong đời sống tu trì, hứa thì dễ nhưng giữ thì khó. Vì thê, ngoài việc trông cậy vào ơn Chúa giúp, mỗi người cần nỗ lực bảo trì và phát huy tình yêu đó. Đặc biệt trong Thánh Lễ này, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các chị em hôm nay thiết lập giáo ước tình yêu với Chúa Kitô.

 

 


Mục Vụ Tháng 6, 2018