Sa Mạc Trợ Úy Nữ Tu Đaminh-Giáo Hạt Đơn Dương-Giáo Phận Dalat.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ tại những nơi mà các Nữ tu dòng Đaminh Rosa Lima phục vụ, trong đợt tĩnh tâm và thường huấn của hội dòng năm 2018, bề trên của dòng đã cho các chị em học hỏi về Thiếu Nhi Thánh Thể. Năm nay hội dòng chọn Tu viện Đaminh Lạc Lâm, Đơn Dương làm nơi thường huấn, vì vậy sa mạc huấn luyện Trợ Úy đã được mở tại đây trong 3 ngày 20-22/6/2018, với chủ đề YÊU NHƯ CHÚA YÊU.

Dòng Đaminh Rosa Lima hiện đang phục vụ trong 6 giáo phận ở Việt Nam với trên 20 cộng đoàn. Trong khi Thiếu Nhi Thánh Thể đang được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các giáo phận, do đó việc học hỏi đường lối giáo dục đức tin cho trẻ em theo TNTT đang là nhu cầu cần thiết của hội dòng.

Đường lối giáo dục trong TNTT là lấy Thánh Thể và Lời Chúa làm nền tảng và chất liệu để huấn luyện các em nên những công dân tốt và nên những Kitô hữu trưởng thành, đồng thời đoàn ngũ hóa các em để giúp các em thông truyền Tin mừng một cách hiệu quả hơn và xây dựng xã hội theo tinh thần Tin mừng, như sắc lệnh tông đồ giáo dân của Công đồng Vaticano II đã dạy: “Người trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ.”

Trong 3 ngày học và hành tại sa mạc huấn luyện, các Nữ tu Đaminh Rosa Lima đã có những hành trang cần thiết cho sứ vụ tông đồ của mình, trong lãnh vực mục vụ Thiếu nhi. Các Nữ tu đã được ban mục vụ Thiếu Nhi của Giáo phận Dalat hướng dẫn, với sự cộng tác của các Huấn luyện viên TNTT từ Giáo phận Saigon, đã mau mắn làm quen với phương pháp giáo dục TNTT, hòa mình vào bầu khí của sa mạc huấn luyện trong tinh thần tích cực vui vẻ.

Thánh lễ bế mạc sa mạc đã được Cha Quản hạt Giáo hạt Đơn Dương chủ sự, Cha Tuyên Úy phụ trách huấn luyện TNTT giáo phận và Cha Phó xứ Lạc Lâm, đồng thời cũng là Cha Tuyên Úy sa mạc đã trao khăn cho các Trợ Úy Đaminh Rosa Lima. Bầu khí thánh lễ thật trang nghiêm, sốt sáng, cảm động, nhưng cũng thật phấn khởi vì thấy Hội Thánh Chúa đang được Chúa Thánh Thần hướng dẫn một cách kỳ diệu, bởi những con người nhiệt thành, hy sinh dấn thân theo lời mời gọi của Chúa.

Ngày mai đây, các Trợ Úy TNTT của dòng Đaminh Rosa Lima sẽ tỏa đi đến các cộng đoàn trong khắp cả Hội Thánh Việt Nam và trên thế giới, nơi đó các em Thiếu nhi sẽ được dẫn đến với Chúa, được Chúa Thánh Thể dạy dỗ và nuôi dưỡng, các em sẽ nên người và nên thánh, Hội Thánh ngày càng phong phú, xã hội cũng sẽ tốt đẹp hơn... Tất cả bắt đầu từ lòng yêu mến: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thày đã yêu thương anh em” (Ga.13,34).

Bá Trí-Công Thiện.

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 6, 2018