Thiếu Nhi Giáo Xứ Tân Thanh-Giáo Hạt Bảo Lộc

Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

24 – 6 – 2018

Chúa Nhật XII thường niên, lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Vào thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 08 giờ, Cha quản xứ Phanxicô Xaviê chủ sự cùng với Cha phó Giuse hiệp dâng thánh lễ và ban Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu cho 67 em thiếu nhi trong giáo xứ.

Trước đó 67 em đã được Cha phó Giuse ban Bí tích Hòa Giải và quý phụ huynh cùng đồng hành với con em mình trong việc sám hối đền tội.

Hôm nay, 67 em được rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, các em đã được quý Cha, quý anh chị Giáo lý viên-Huynh trưởng chỉ dậy về những kiến thức giáo lý qua những giờ giáo lý hàng tuần trong năm mà các em đã chuyên cần đi học cùng với những buổi sáng tham dự thánh lễ hàng ngày để  đến hôm nay 67 em được lãnh nhận hai bí tích là hai nguồn ân sủng mà Chúa ngự vào lòng các em. Với 67 em sẽ là ngày đánh dấu một bước trưởng thành mới trong đời sống đức tin, các em sẽ nhận thức được từ nay các em sẽ có Chúa luôn đồng hành với mình qua hai bí tích: Bí tích Hòa Giải để xin Chúa tha thứ những lỡ lầm, thiếu xót trong đời sống thường ngày, xin Chúa thanh tẩy và trả lại sự trong trắng trong tâm hồn - Bí tích Mình Máu Thánh Chúa là tâm điểm mà các em sẽ được Chúa ngự vào ngôi nhà cung lòng của mình, nên các em sẽ ý thức hơn để trang trí cho ngôi nhà cung lòng với tâm hồn thật đẹp để dành riêng cho Chúa ngự vào.

Đại diện phụ huynh nói lời tri ân quý Cha, Hội đồng Giáo Xứ, quý anh chị Giáo lý viên-Huynh trưởng đã thay cha mẹ để truyền dậy đức tin cho con em mình.

 

Hoàng Hiệp

 

Previous
Next










Mục Vụ Tháng 6, 2018