Lễ Thánh Phê-rô và Phao-lô Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đalat

 

Giáo hạt Đà Lạt hiệp dâng thánh lễ mừng kính hai Thánh tông đồ Phêrô & Phaolô, chúc mừng bổn mạng của cha Quản hạt Đà Lạt Phaolô Phạm Công Phương, cũng là cha sở Nhà thờ Chánh Tòa và cùng chúc mừng 2 cha phó Phaolô.

Thánh lễ tại Nhà thờ Chánh Tóa Đà Lạt vào lúc 17g00 ngày 29 tháng 6 năm 2018.

 

Hình ảnh: Tiến Huân

 

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 6, 2018