CAC CHA HẠT ĐỨC TRỌNG  TINH TÂM ĐẦU THÁNG, THỨ HAI NGÀY 02.7.2018 TẠI GIÁO XỨ KIM PHÁT, ĐỨC TRỌNG, ĐÀ LẠT.

 

Như thường lệ hằng tháng các linh mục của mỗi Hạt đều tổ chức Tinh Tâm tháng tại một địa điểm nào đó đã được Cha Quản xứ Giáo xứ sở tại đăng cai trước. Tháng 7 năm 2018, Cha Giuse Đinh Lập Liễm, Quản xứ Kim Phát đã mời các Cha tới tĩnh tâm tại Giáo xứ do Ngài coi sóc.

Hầu hết các Cha đều có mặt để tham dự tĩnh tâm tháng bởi vì tĩnh tâm tháng là đào tạo trường kỳ của các Cha, các Tu Sĩ Nam Nữ.

Giáo xứ Kim Phát, Hạt Đức Trọng là một Giáo xứ đã được hình thành, phát triển từ năm 1956, 1957. Bà con giáo dân ở đây hầu hết thuộc địa phận Phát Diệm.Cha Giuse Đinh Lập Liễm được bổ nhiệm phụ trách cai quản Giáo xứ Kim Phát sau Cha Tâm và Cha Hậu. Bà con giáo dân thuộc Giáo xứ Kim Phát là những người dân chất phát, cần cù lao động. Họ sống giản dị với nếp sống đạo từ xưa. Tuy nhiên, các Cha xứ như  Cha Tâm, Cha Hậu, Cha Liễm đã củng cố đời sống đức tin của họ thật tốt, thật tuyệt vời.

Ba con giáo dân Giáo xứ Kim Phát hiền hòa, sống vâng lời các Đấng, các Bậc. Họ sống đạo đức theo truyền thống của cha ông và các bậc tiền bối, tuy nhiên, đời sống văn minh càng ngày càng tiến bộ, do đó, các Cha, các Thày, các Nữ tu đã giúp họ có đức tin sâu hơn, vững hơn nhờ họ được đào tạo về Giáo lý, đặc biệt các em thiếu nhi, và lớp trẻ đều được theo học các lớp Giáo lý theo lứa tuổi của mình. Chính vì thế, đời sống đạo của Giáo xứ càng ngày càng vững, càng tốt.

Các Cha đã quỳ gối bên nhau trước mặt Chúa Thánh Thể, đã sám hối và lãnh nhận Bí tích Giao hòa, cùng chia sẻ những thao thức Mục Vụ, và lắng nghe Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo thông báo những gì liên quan tới Giáo phận, Giáo hạt và các Giáo xứ vv…

Chuyến đi Thanh Hóa để tham dự lễ Truyền Chức Giám mục cho Đức Cha Tân Cử Giuse Nguyễn Đức Cường thứ tư ngày 27.6.2018 của một số Cha trong Giáo phận Đà Lạt đã nói lên tính hiệp thông của Giáo Hội và nói lên tâm tình yêu thương của Giáo phận Đà Lạt đối với Đức Cha Giuse.

Các Cha Hạt Đức Trọng Triều và Dòng luôn sống tình hiệp thông, yêu thương, hiệp nhất với nhau trong linh mục đoàn Đà Lạt với sự lãnh đạo, cai quản của Đức Cha Chính Antôn Vũ Huy Chương và Đức Cha Phó Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT