Giáo Xứ B’sumrăc

17 Em Rước Lễ Bao Đồng

 

Sáng ngày 01.07.2018. Chúa nhật XIII thường niên, Giáo xứ B’Sumrăc có 17 em rước lễ trọng thể (rước lễ Bao Đồng).

Thánh lễ do cha phó Phêrô Mai Thanh Tùng chủ sự. Thật xúc động, trong thánh lễ hôm nay cộng đoàn giáo xứ sẽ cùng với 17 em tham dự nghi thức tuyên xưng đức tin. Cùng nhau tạ ơn Chúa, Đấng đã dùng sức mạnh và lòng yêu thương của Ngài mà thúc đẩy và hấp dẫn khiến các em quyết chọn Chúa Kitô hơn là chạy theo những đam mê trần gian. Thế nhưng cuộc đời dấn thân theo Chúa Kitô để quảng đại phục vụ tha nhân của các em còn dài và còn nhiều gian nan thử thách, các em rất cần sức mạnh Thần khí Chúa cũng như sự nâng đỡ, đồng hành, khích lệ bằng những lời khuyên dạy chân thành, nhất là những gương lành lôi cuốn của cha mẹ cũng như cộng đoàn.

Khi các em còn nhỏ cha mẹ là người đã đưa các em đến nhà thờ để xin chịu Phép Rửa Tội, và những người đỡ đầu cũng đã hứa sẽ cùng với cha mẹ các em lo cho đời sống đức tin để giúp các em nên người Công giáo. Bây giờ, khi các em đã lớn khôn, đã học biết Giáo lý và Phúc âm của Chúa. Giáo hội muốn các em tuyên xưng lại niềm tin của người kitô hữu một cách có ý thức và tự do. Trước mặt cha chủ tế người đại diện cho Giáo hội chứng thực lời tuyên xưnng của các em. Các em đã mạnh dạn khước từ tội lỗi và ma quỷ kể cầm đầu mọi tội lỗi và can đảm tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa quyền năng.

Đứng trước sách Phúc Âm là lời của Chúa các em long trong thề hứa sẽ tin theo Chúa và những giáo huấn của Ngài: “Chúng con xin hứa trước mặt Chúa, chúng con từ bỏ ma quỷ, chúng con từ bỏ sự sang trọng của ma quỷ, chúng con hứa trung thành với Chúa và Giáo Hội đến trọn đời. Xin Chúa giúp chúng con, Amen.”

 

Tin và Ảnh: K’ Ches.

 

 

 

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 7, 2018