Ngày Ra Mắt Hiệp Đoàn Tôma –

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Hạt Bảo Lộc – Giáo Phận Dalat.

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận Dalat được tái lập nhằm mục đích giáo dục các em thanh thiếu nhi về hai phương diện siêu nhiên và tự nhiên để các em trở thành những Kitô hữu trưởng thành và những con người tốt cho giáo hội cũng như xã hội, góp phần xây dựng xã hội trần thế theo tinh thần tin mừng, làm cho mọi người nhận biết Chúa và yêu thương nhau hơn.

Ngày 15/7/2018, Hiệp đoàn Tôma giáo hạt Bảo Lộc ra mắt cộng đoàn Dân Chúa, trước sự chứng kến của Cha Tuyên Úy Liên đoàn Simon Phan Đắc Hòa Giáo phận Dalat, quý Cha Tuyên Úy trong Hiệp đoàn và các trưởng trong ban điều hành Liên đoàn. Hiệp đoàn Tôma gồm các Giáo xứ: B’Đơr, Đại Lộc, Đức Giang, Đức Thanh, Lộc An, Lộc Đức, Phúc Lộc, Tân Hóa, Tân Lạc, Tân Thanh, Thanh xá thuộc hạt Bảo Lộc và Giáo xứ Hòa Ninh thuộc Giáo hạt Di Linh. Hiện nay số các em đang học các lớp giáo lý tham gia phong trào là hơn 5000 em, được hơn 220 Huynh trưởng hướng dẫn.

Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Tân Lạc, trong đó có phần tuyên hứa của tân ban điều hành hiệp đoàn. Trước khi cử hành nghi thức, Cha Tuyên Úy Liên đoàn - Giuse Trần Đức Liêm đã nhắn nhủ các huynh trưởng: “Hiệp đoàn chọn Thánh Tôma Tông đồ làm bổn mạng là muốn noi gương thánh nhân, khi ở một mình thì không gặp được Chúa, nhưng khi đã gặp được Chúa Phục sinh cùng với các Tông đồ khác, Tôma đã xác tín niềm tin vào Chúa. Điều đó muốn nói lên rằng: những người được Chúa tuyển chọn, theo Chúa... cần phải gắn bó với Chúa và liên kết với nhau, đúng như tinh thần của bài Phúc âm lễ Chúa nhật hôm nay (Mc.6,7-13): Chúa sai các tông đồ đi, từng hai người một.... Các Huynh Trưởng làm việc chung với nhau, cần có tinh thần hiệp nhất, tin tưởng vào Chúa và ý thức rằng: Chúa dùng các huynh trưởng làm việc cho Chúa, mọi thành quả là do Chúa chứ không do sức riêng của mỗi người...”

Các em thanh thiếu nhi ngày hôm nay đang rất cần những con người quảng đại dấn thân giúp các em lớn lên vững vàng trong một thế giới đang bị tục hóa nghiêm trọng. Nhưng để có thể chu toàn được sứ mạng của mình, chính các huynh trưởng phải sống trước tôn chỉ của Thiếu Nhi Thánh Thể: “sống lời Chúa kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong sự Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ”.

Xin chúc mừng Hiệp Đoàn Tôma, chúc mừng tân ban điều hành hiệp đoàn. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể là lý tưởng, Đức Maria là Mẹ các Tông Đồ và Thánh Tôma bổn mạng hiệp đoàn giúp các trưởng chu toàn sứ mạng của mình.

Bá Trí – Thành Luân.

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 7, 2018