Một Vài Hình Ảnh Về Nhà Mái Ấm Khiếm Thị Nhân Dịp Lễ Tạ Ơn

Ngày 28-7-2018

 

Previous
Next
------------------------------------------------------------------------------
Bài Giảng Của ĐC An-tôn Trong Thánh Lễ Tạ Ơn Mái Ấm Khiếm Thị
------------------------------------------------------------------------------


Mục Vụ Tháng 7, 2018