Đức Tân Giám Mục Giuse Nguyễn Đức Cường

Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa, Dâng Lễ Tạ Ơn tại Giáo Xứ Tân Bùi.

 

Trải qua hơn một tháng trời mưa tầm tã, tìm được ánh nắng cũng là khó.

Nhưng sáng hôm nay, ngày 28.7.2018, tại Giáo xứ Tân Bùi lại rộn rã khác thường, bầu trời hé lộ ánh nắng, cũng có vẻ đồng hành với Giáo xứ đón một niềm vui: đón mừng Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, nguyên Quản xứ Giáo xứ Tân Bùi từ năm 2005-2014, và trước đó Ngài đã có 4 năm là Cha Phó xứ.

Kể từ năm 2014, Ngài đã rời Giáo xứ thân yêu, đến chăn dắt một đàn chiên mới, Giáo xứ Madaguôi và sau đó Ngài về làm Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hòa, Giáo phận Đà Lạt.

Đến hôm nay, sau tròn một tháng Ngài được Đức Thánh Cha Phanxico đặt Ngài làm Giám Mục Thanh Hóa. Ngài có dịp trở về thăm lại các Giáo xứ Ngài đã Phục vụ, tại Giáo phận Đà Lạt này.

Và hôm nay, Ngài đã Dâng lễ Tạ ơn tại Giáo xứ mà Ngài đã phục vụ lâu năm nhất: 14 năm, đó là Giáo xứ Tân Bùi.

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, Ngài cũng không quên cám ơn mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ, đã bằng cách này hay cách khác, cầu nguyện cho Ngài hoàn thành sứ vụ mới, trọng trách trong cương vị thủ lãnh mới và vùng đất mới.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ ơn lành xuống trên Đức Tân Giám Mục Giuse, để Ngài luôn có sức khỏe tốt đẹp hướng dẫn dân Chúa nơi Ngài bắt đầu phục vụ.

 

Minh Thụy

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 7, 2018