Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Những Ngày Gần Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ngày 13-8-2018

 

Cho dù hơn một tháng rưỡi trời mưa gió, nhưng vì gần kề Lễ Mẹ Lên Trời nên vẫn có trên dưới 3000 tín hữu khắp nơi về bên Mẹ hiệp dâng Thánh Lễ này.

 

- Cha Tiến Lộc chia sẻ niềm vui ngày Đại Lễ này.

- Giáo Xứ B'Đơr: Dâng Hoa, Hát Lễ và Đọc Lời Chúa.

 

 

 

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 8, 2018