Giáo Xứ Minh Rồng, Hạt Bảo Lộc - 51 Em Thiếu Nhi Được Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức Và 96 Em Được Lãnh Nhận Bí Tích Thánh Thể

Vào lúc 17 giờ ngày 20/8/2018 tại Giáo xứ Minh Rồng, Đức cha Đaminh NguyễnVăn Mạnh Giám mục phó Giáo phận Đà Lạt đã về Giáo xứ Minh Rồng ban Bí Tích Thêm Sức cho 51 em cho Xưng tội – Rước lễ Lần Đầu cho 96 em.

Để có Hồng Ân ngày hôm nay, là công sức của Ban hành giáo, cha me, những người đỡ đầu và các anh chị giáo lí viên đã dành thời gian chung tay cộng tác với Cha Xứ, quý Sơ, để lo dạy, ôn kinh bổn, giúp các em nhận thức rõ và xây dựng nền tảng đức tin vững mạnh hơn.

Toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xứ chúng con xin cám ơn và chúc Đức Cha Đaminh , Cha quản Xứ Micae, quý Tu Sĩ ban hành giáo, cha mẹ đỡ đầu, các anh chị giáo lý viên luôn mạnh khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Văn Sáng.

 

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 8, 2018