THÁNG 8, 2018

Thánh Lô-ren-sô, Phó Tế - Tử Đạo (Lễ Kính) Ngày 10 tháng 8
(Hạnh thánh Lô-ren-sô )


Theo truyền thuyết, sau khi chịu đựng tất cả những cơn đau thiêu đốt trên dàn lữa,
Thánh Lawrence thốt lên lời nhận xét nổi tiếng của Ngài với những kẻ tra tấn mình:
“Bên này thân xác tôi đã chín. Vậy hãy trở qua bên kia ”. Vì lý do này, thánh Lô-ren-sô được coi là
vị thánh quan thầy của các đầu bếp, người nấu nướng và diễn viên hài.