XỨ B’SUMRĂC – KHAI GIẢNG NĂM GIÁO LÝ, NIÊN KHÓA 2018-2019

 

Vào Chúa nhật XXII mùa thường niên 02.09.2018, Cha phó xứ Giáo xứ B’Sumrăc - Phêrô Mai Thanh Tùng đã dâng thánh lễ khai giảng năm học giáo lý mới 2018-2019.

Khởi đầu cho năm học giáo lý mới cùng với Lời Chúa các em vừa được nghe, cha phó Phêrô mời gọi tất cả các em hãy gội rửa tâm hồn mình được thanh sạch để đón nhận Lời Chúa là lời ban sự sống.

Sau khi tham dự thánh lễ một cách nghiêm trang sốt sáng, tất cả các em thiếu nhi tập trung trước nhà thờ theo từng khối lớp của mình để tham dự ngày khai giảng giáo lý trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi, sau khi các em đã trải qua những ngày hè với nhiều niềm vui. Việc các em có mặt nơi đây nói lên ước muốn được biết, được hiểu và được yêu mến Chúa mỗi ngày một hơn, từ đó có thể sống và phục vụ Chúa trong khi thực thi đức bác ái và thể hiện niềm tin của mình.

Việc giáo dục đức tin trong giáo xứ không dành riêng cho ban giáo lý mà cần sự cộng tác của tất cả ban ngành đoàn thể trong giáo xứ đặc biệt là quý phụ huynh vì gia đình là trường học dạy đức tin đầu tiên cho các em. Sự hiện của phụ huynh nói lên sự quan tâm như lời cha phó nói cùng với sự phát triển của xã hội mà không có giáo dục không có dức tin thì không thể phát triển nhân bản con người được.

Với mục đích xây dựng nới các em thiếu nhi một đời sống đức tin vững mạnh của người Kitô hữu lành thánh, hình thành nơi các em những nét nhân bản cần thiết và phù hợp để trở nên những con người trưởng thành toàn diện, giúp các em có nếp sống văn minh trong gia đình, nhà trường và giáo xứ. Nghiêm túc thực hiện kỷ luật của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Cùng với khía cạnh đức tin, chuyên cần học hỏi giáo lý và cử hành phụng vụ cách ý thức và tích cực.

Về nhân sự, tham gia công tác giáo dục đức tin cho các thiếu nhi trong giáo xứ gồm có 10 xơ trong hai hội dòng là Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt và Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, 13 anh chị Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên và những mầm non đang được đào tạo đó là 12 em Dự trưởng. Tổng số học sinh giáo lý năm nay gần 560 em chia thành 4 khối với 19 lớp từ Đồng Cỏ Non đến Vào Đời.

Giới thiệu đôi nét về Ban điều hành giáo lý thiếu nhi Giáo xứ B’Sumrăc niên khóa 2018-2019: bao gồm

·         Tuyên Úy của Đoàn TNTT:         Cha Phê-rô Mai Thanh Tùng

·         Trợ Uý đồng Hành:                   Sr. Marta Mai Thị Kim Anh

·         Đoàn Trưởng:                           Anh Micae Kao Đăng Lam

·         Đoàn Phó Nội Vụ:                     Anh Phanxico K’Jet

·         Đoàn Phó Ngoại Vụ:                  Chị Teresa Ka Thuyền (tạm thời thay thế cho T. Ka Dùm)

·         Thư Ký:                                    Chị Maria Ka Nhók  

·         Thủ Quỹ:                                 Chị Maria Ka Nhim

 

Tin và Ảnh: K’ Ches.

 

 

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 9, 2018