Một Số Hình Ảnh Trong Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 15 Năm Giám mục Của Đức Cha Antôn

Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, Chiều Thứ Hai ngày 01-10-2018.

 

Previous
Next

Bài Giảng Của ĐC An-tôn Trong Thánh Lễ Nhớ Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng
Bài Chúc Mừng Của ĐC Phó Cũng Là Tổng Đại Diện, Đến ĐC An-tôn Nhân Ngày Kỷ Niệm 15 Năm Giám Mục

Mục Vụ Tháng 10, 2018