Giáo Xứ Mân Côi Tân Hà, Hạt Bảo Lộc - Thánh Lễ Mừng Kính Bổn Mạng

     Lúc 05 giờ ngày 07 tháng 10 năm 2018, Cha Quản Xứ Giuse Nguyễn  Văn Tú đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Linh mục đã từng làm công tác mục vụ tại Giáo xứ, các ân nhân của giáo xứ còn sống cũng như đã qua đời, Hội Mân Côi và các giáo dân nhận Đức mẹ Mân Côi làm bổn mạng  nhân ngày Lễ Bổn mạng của giáo xứ Mân Côi Tân Hà.

      Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Quản xứ Giuse đã nhắn nhủ cộng đoàn dân Chúa trong  giáo xứ: …” Mừng lễ Mân Côi hôm nay, mỗi người trong chúng ta hướng nhìn lên Mẹ Maria, để noi theo mẹ, chúng ta biết lắng nghe và tuân hành thánh ý Chúa, để như Mẹ, chúng ta vượt qua được những gian nan, thách đố, những lo âu, khắc khoải của dòng đời, để sống tốt lành thánh thiện, sống tươi vui và tử tế với nhau hơn. Muốn được như vậy, giáo hội mời gọi chúng ta hãy đến với Mẹ, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi như là phương thế hữu hiệu để cải thiện đời sống và xây dựng nước trời”….

      Và cha Quản xứ đã khuyên nhủ đoàn chiên của ngài : “Ước gì mỗi người chúng ta hãy thử một lần để nhận ra được giá trị của kinh Mân Côi, để khi gặp những khúc quanh, gánh nặng, khổ đau, những lúc mây mù giăng kín cuộc đời, chúng ta biết chạy đến kêu xin Mẹ : “ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con khi nay và trong giờ lâm tử “. Amen.

      Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn giáo xứ đã cùng tham gia viếng đài các Thánh Tử Đạo trong tinh thần hân hoan, và tin tưởng các Thánh Tử Đạo luôn cầu bầu cùng Chúa và Đức Mẹ Mân Côi cho giáo xứ được bình an và đoàn kết trong tình thương bao la của Thiên Chúa.

Bình Đông

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 10, 2018