Giáo Xứ Thánh Mẫu Hạt Bảo Lộc Hành Hương Tại Giáo Xứ Kala Di Linh.

   Ngày 9/10/2018 Giáo xứ Thánh mẫu đi Hành hương Năm thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt nam tại Gx Kala Di linh. Đã có khoảng 250 người tập trung trước công viên Đức Mẹ tham dự nghi thức xuất hành trước khi lên đường do Cha Gioan Bosco – Chính xứ  - chủ trì.

   8g30’ Thánh lễ đồng tế do Cha Gioan Bosco chủ tọa cùng giáo dân Gx Thánh mẫu và một số giáo dân các nơi đến đây Hành hương. Trong thánh lễ Cha Phó Giuse chia sẻ với mọi người về tiểu sử Cha Jean Cassaigne, người cha tiên phong sáng lập Trại Phong Kala và lịch sử về Gx Kala.

   Vào Thánh lễ Chủ nhật trước đó Cha Gioan Bosco đã kêu gọi mọi người rộng tay giúp đỡ cho Gx Kala trong việc xây dựng mới Trung tâm truyền giáo cho người Dân tộc.(Hiện nay Cha Phaolo Lê đức Huân là Quản xứ Kala. Đại diện Giám mục đặc trách người Dân tộc thiểu số). Và hôm nay những người đi hành hương cũng góp phần nhỏ mọn của mình góp sức với Gx Kala để công trình sớm được xây dựng tốt đẹp.

   Sau thánh lễ mọi người cùng với Cha Gioan Bosco, Cha Phó Giuse đến Trại Phong viếng Mộ phần của Đức Cha Jean Cassaigne và Gx Thánh mẫu cũng có ít tặng phẩm gởi tặng trại Phong.

   Xin các Thánh Tử đạo Việt nam cầu bầu cho mọi người chúng con biết sẻ chia với anh em nghèo khó và góp phần xây dựng Giáo hội địa phương bằng những đóng góp của mình. Để mỗi ngày mọi người được biết Chúa nhiều hơn qua những việc làm nhỏ mọn của chúng con. Và xin các Thánh cầu bầu cùng Chúa ban cho công trình xây dựng Trung tâm Truyền giáo dành cho người dân tộc thiểu số của Giáo phận Dalat được bình an và hoàn thành tốt đẹp.

Quốc Hùng.

 

  

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 10, 2018