Thánh lễ Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Tân Hà.

     Vào lúc 05 giờ 30 phút ngày tháng 11 năm 2018, tại nghĩa trang Giáo xứ Tân Hà,  Cha Quản xứ Giuse, Cha Phó xứ và hai Cha khách đã dâng Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các cho các Linh mục chánh và phó xứ đã làm công tác Mục vụ tại Giáo xứ, quý soeur của các hội dòng đã cộng tác tại Giáo xứ, các ân nhân, và các giáo hữu của Giáo xứ đã qua đời…

    Trước khi dâng thánh lễ Cha Quản xứ Giuse đã cử hành nghi thức làm phép 4 tượng Thiên thần đặt trên phương đình trong nghĩa trang của Giáo xứ mới được chỉnh trang trước ngày lễ Các Linh hồn.

     Cha Giuse Quản xứ trong phần chia sẻ lời Chúa đã nhắn nhủ đoàn chiên tham dự thánh lễ: ”Tháng 11 được gọi là tháng để người tín hữu sống đạo làm con, biết dành thời giờ, công sức, tình yêu thương để kính nhớ tới CÁC LINH HỒN”. Ai trong chúng ta mà chẳng có cội nguồn,  hãy biết tận dụng tháng 11 như là tháng báo hiếu cho Tổ tiên, tháng làm việc Bác ái cho người đã khuất. Sống chữ  HIẾU là biết đến chữ ĐẠO của Chúa Giêsu, là nhớ tới lời cầu nguyện mà Chúa đã thưa với Chúa Cha khi xưa: “để Con ở đâu thì chúng cũng ở đó với Con, để tình Cha yêu Con ở trong chúng và Con cũng ở trong chúng nữa”. Vì của lễ, vì tấm lòng thành, hy vọng lời cầu nguyện lúc này là món quà quý giá nhất mà chúng ta cùng tiến dâng lên Chúa, kính nhớ tới Ông Bà, Cha Mẹ và những người thân yêu của chúng ta.

     Thánh lễ kết thúc sau khi cha Quản xứ và Cha Phó xứ cử hành nghi thức rẩy nước thánh trên các phần mộ trong nghĩa trang, sau đó cộng đoàn giáo dân đi thăm viếng và cầu nguyện cho các thân nhân của mình đang yên nghỉ trong các phần mộ.

Bình Đông

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 11, 2018