Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời

Giáo Xứ Tân Thanh – Giáo Hạt Bảo Lộc

02 – 11 – 2018

 

Chiều Thứ Sáu, Giáo xứ Tân Thanh đã có thánh lễ ngoài nghĩa trang vào lúc 16 giờ 30, Cha quản xứ Phanxicô Xaviê chủ sự thánh lễ cùng Cha phó Giuse hiệp dâng thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Cứ mỗi dịp vào tháng 11, tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời, những người con trong Giáo xứ có người thân nằm ngoài nghĩa trang đều ra sửa sang lại phần mộ, cắm hoa..., để cho phần mộ được sạch, đẹp hơn. Việc kính nhớ tổ tiên ông bà đã là truyền thống của những người con cháu còn sống, không chỉ trong tháng 11 này mà ngày nào cũng có người ra thăm người thân đang an nghỉ nơi nghĩa trang.

Những linh hồn tổ tiên đang chờ đợi chúng ta, những người còn đang sống cầu nguyện cho họ, chúng ta là nhịp cầu nối gần nhất giữa các linh hồn và Thiên Chúa, những lời kinh, ý chỉ chúng ta dâng lên cầu cho các linh hồn sẽ được Thiên Chúa đoái thương và sớm đưa các linh hồn về với Ngài.

Chúng ta, những người còn đang sống cũng hãy nhìn lại đời sống, để tìm kiếm sự sống đời sau, hẫy biết trông cậy vào thiên Chúa, chỉ có Chúa mới cho ta được sự sống đời đời.

“Cơn giận Ngài, ai lường được sức mạnh,

trận lôi đình, ai hiểu thấu căn nguyên?

Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,

Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.”  ( Tv 90, 11-12 )

 

Hoàng Hiệp

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 11, 2018