TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ TỪ THỨ HAI NGÀY 12.11.2018 ĐẾN THỨ SÁU NGÀY 16.11.2018.

 

Hằng năm các Cha Triều và Dòng đang làm việc Mục vụ tại Giáo phận Đà Lạt đều trở về ngôi nhà chung của Giáo phận Đà Lạt để tĩnh tâm . Tòa Giám Mục Đà Lạt đang trong giai đoạn xây cất chưa hoàn thành. Do đó, Trung tâm Mục vụ Đà Lạt được chọn làm địa điểm Thường huấn và Tĩnh tâm năm. Các Cha từ các Giáo xứ, Giáo sở trong địa phận Đà Lạt trở về Trung tâm Mục vụ để tham dự tuần Tĩnh tâm năm. Các Cha gác bỏ những công việc thường ngày để qui tụ xung quanh Đức Giám mục Chính Antôn Vũ Huy Chương, Đức Cha Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh để cùng nhau sống những giây phút thanh thản, thinh lặng, cầu nguyện, gặp gỡ Chúa, lắng nghe Lời Chúa qua các bài giảng, qua các Thánh lễ, các giờ nguyện ngắm, các giờ chầu, giờ thánh và đặc biệt qua Bí tích giao hòa…

Trời Đà Lạt hôm nay đẹp sau những ngày có những cơn mưa lớn  và dài…Khí hậu những ngày này không lạnh lắm. Đà Lạt vẫn đẹp, vẫn thơ mộng.Mỗi lần đến Đà Lạt, mọi người đều nhận ra những cái mới, những cái đẹp, đặc biệt hoa Đà Lạt muôn mầu muôn sắc nở rực rỡ khắp nơi…

Các Cha gặp nhau tay bắt mặt mừng vì mỗi Cha sau những tháng ngày miệt mài làm việc mục vụ ít khi gặp được nhau, nhất là các Cha không cùng ở chung một Giáo Hạt…

Năm nay, Đức Cha Chính Antôn đã mời Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh giảng tĩnh tâm cho Linh mục đoàn Đà Lạt. Đức Cha Luy được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.Khẩu hiệu giám mục  “Này con đây “ ( Hic ego sum ) ( Isaia 6, 8 ) ( Xin hãy sai con đi loan báo Niềm Hy vọng Chúa Kitô – Tình yêu cứu chuộc, đặc biệt cho các Gia đình và các anh chị em sống đời dấn thân thánh hiến vì Nước Trời ). Lễ truyền chức giám mục: ngày 14/10/2017 tại Trung tâm Mục vụ Sàigòn. Đức Cha Luy sinh tại Quảng Nam – Đà Nẵng ngày 26/12/1962 ( 2018 : 56 tuổi ).

Sau khi Đức Cha Chính Antôn giới thiệu những nét chính yếu về Đức Cha Luy…Đức Cha phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu Đề tài I : THIÊN CHUÁ BAN CHO TA SỰ TỰ DO ĐÍCH THẬT. Đức Cha Luy đã mời gọi các Cha trở về ngôi nhà thân yêu với một tâm trạng hết sức thanh thản, với một con tim mở rộng, quảng đại quan tâm đến nhau, hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa, gác bỏ mọi công việc, những lo lắng của công việc để hoàn toàn đặt vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Đức Cha Luy đã dựa trên đoạn Kinh Thánh của thánh Lc 15, 11-31, chia sẻ và gợi ý để các Cha suy nghĩ, hồi tâm, sám hối.

THỨ BA ngày 13.11.2018 : ngày thứ Nhất của Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục.

Đức Cha Luy mời gọi các Linh mục cầu nguyện cho Tuần Tinh Tâm : Thiên Chúa mời gọi chúng ta nên thánh, Người ban cho ta sự tự do đích thật để chúng ta biết cảm tạ tri ân Chúa. Chúng ta hãy noi gương bắt chước Mẹ Maria trong việc biết lắng nghe và nói lời xin vâng hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa.

 Cha chia sẻ trong Thánh lễ sáng nay cũng gợi ý rằng :” Chúng ta chỉ là đầy tớ vô dụng “.Tất cả những gì chúng ta có, chúng ta làm được đều do Chúa. Do đó, khi chúng ta hoàn tất được một công việc, chúng ta hãy thưa với Chúa :” Chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng “.

 

ĐỀ TÁI II : NGƯỜI TRINH NỮ  LẮNG NGHE

Lc 1,26-38

Đức Cha Luy đã phân tích và gợi ý để các Cha suy nghĩ và cảm nghiệm sâu xa đoạn Tin mừng này. Đức Cha đã so sánh truyền tin của ông Zacharia và của Đức Maria qua 5 thì sau đây :

1.Sứ thần hiện ra

2.Phản ứng của người được báo tin

3.Sứ thần truyền tin

4.Phản bác

5.Dấu chỉ

Với sự trình bầy nhẹ nhàng và rõ ràng, Đức Cha Luy đã giúp các Cha chú tâm hơn, đọc lại đoan Phúc Âm này và suy đi nghĩ lại trong lòng như xưa Mẹ Maria đã làm.

ĐỀ TÀI III :

BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU TRONG VÂNG PHỤC

Đức Cha Luy đã đem ra một số ví dụ cụ thể để làm nổi bật đề tài : “ Bước Theo Chúa Giêsu Trong Vâng Phục “. Gương Chúa Giêsu vâng phục Chúa Cha, Mẹ Maria và thánh Giuse. Vâng phục là phải khiêm hạ, hóa mình ra không. Vâng phục trong tinh thần, trong tình yêu…

THỨ TƯ ngày 14.11.2018, ngày thứ hai của Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục.

Đức Cha Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã mời gọi Linh mục đoàn cầu nguyện cho các gia đình : gia đình của mỗi người, gia đình giáo xứ, gia đình giáo phận. Cốt lõi của mọi gia đình là mọi thành phần tron mỗi gia đình biết hiệp nhất, yêu thương, biết ra khỏi mình và hướng tới, giúp đỡ người khác. Chúa Giêsu là mẫu gương duy nhất cho mọi gia đình qua việc Ngài hiến tế mình trên Thập giá…

Cha giảng lễ đã chia sẻ về dụ ngôn 10 người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành nhờ đức tin của họ vào quyền năng của Thiên Chúa, tuy nhiên chỉ có một người Samarie đã biết quay trở lại để cảm tạ tri ân Chúa. Con người chúng ta thường vô ơn đối với những người họ thụ ơn…Chúa muốn chúng ta phải có tâm tình cảm tạ tri ân không ngừng như Người đã sống tình con thảo với Thiên Chúa Cha…

ĐỀ TÀI IV :

BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU NGHÈO KHÓ

Đức Cha giảng phòng đã giải thích thế nào là nghèo khó và thế nào là giầu có trước mặt Thiên Chúa ?- “ Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ “.Chúa  Giêsu là mẫu gương tuyệt vời của sự nghèo khó mà mỗi người Kitô hữu phải noi gương bắt chước…

ĐỀ TÀI V :

BƯỚC THEO ĐỨC KITÔ ĐỘC THÂN KHIẾT TỊNH

Đức Cha Luy đã giúp các Cha suy tư về đề tài này sâu xa và mạnh mẽ. Ngài đã gợi lên một số trường hợp trên thế giới để anh em linh mục suy nghĩ, cầu nguyện và sống làm sao đẹp lòng Chúa. Ngài nói về sự độc thân như một lời đề nghị từ Tin mừng và rồi độc thân như một sự dấn thân sống chức linh mục.

THỨ NĂM, ngày 15.11.2016 ngày thứ ba của Tuần Tĩnh Tâm Linh mục.

Đức Cha Luy chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục, Linh mục đã qua đời trong Giáo phận Đà Lạt. Đức Cha mời gọi các Cha sốt sắng cầu nguyện cho các Đức Giám mục, các Linh mục đã ra đi trước chúng ta. Xin Chúa là Cha nhân từ sớm đưa các Ngài về Nước Trời…

Cha giảng trong thánh lễ sáng nay đã nói về Nước Thiên Chúa. Bao giờ thì Nước Thiên Chúa đến ? Đó là vấn nạn của những người Do Thái. Chúa Giêsu trả lời :” Nước Chúa đang hiện diện giữa các ngươi “. Vâng ! Nước Chúa cứ tiệm tiến lớn lên như một hạt cải đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng, nương nhờ vv…Nước Trời đang trong mỗi con tim cua những con người tin.

ĐỀ TÀI VI :

MẺ LƯỚI RỖNG VÀ MẺ LƯỚI ĐẦY

Ga 21, 1-11

Đức Cha Luy đã gợi ý : Mẻ lưới rỗng là khi các môn đệ còn theo sáng kiến riêng của mình, chưa được bài sai, do đó các ngài làm là theo ý của mình, ngy cả Simon Phêrô…Tuy nhiên, Mẻ lưới đầy là khi các môn đệ nhận ra Chúa Phục sinh, Ngài đang có mặt với các ông. Các ông làm theo ý Chúa sống lại, nên mẻ cá 153 con theo các nhà chú giải, đó là ơn cứu độ thuộc về tất cả mọi người, không phân biệt ai, mầu da, dân tộc, ngôn ngữ vv…

ĐỀ TÀI VII :

THÁNH THỂ VÀ HUYỀN NHIỆM PHÊRÔ

Đời Linh mục luôn gắn bó với Thánh Thể. Bởi vì Thánh Thể là bí tích tình yêu, bí nuôi sống.Khi Chúa hỏi Phêrô :” Anh có yêu mến Thầy hơn những người này không ? . Chúa trao cho Phêrô sứ vụ coi sóc đoàn chiên…Ngày nay, các linh mục được trao phó coi sóc chiên trong giáo xứ. Giáo Hội luôn mời gọi các linh mục sống gắn bó với Chúa và gắn với phẩm trật của Hội Thánh.

Những đề tài Đức Cha Luy giúp Tuần Tĩnh Tâm Linh Mục rất thực tế, làm cho các Cha ý thức sâu xa hơn vai trò,trách nhiệm của người mục tử luôn được Chúa cho sự tự do để lắng nghe, tuân giữ như Mẹ Maria và luôn biết vâng phục, sống đời sống gương mẫu, khiết tịnh, khó nghèo, luôn gắn bó với Thánh Thể vì linh mục sống bí tích Thánh Thể, phân phát lương thực thiêng liêng là Mình Máu Chúa cho đàn chiên. Linh mục cũng là người sống liên kết trong phẩm trật của Hội Thánh.

THỨ SÁU ngày 16.11.2018, ngày thứ tư Tuần Tĩnh Tâm Linh mục.

Đức Cha Antôn, Giám mục Chính Giáo phận Đà lạt mời gọi các Cha dâng thánh lễ này để cảm tạ Thiên Chúa vì những ngày vừa qua được  Ngài ban ơn và các Cha nhận lãnh được nhiều hồng ân của Chúa.

Trong bài chia sẻ thánh lễ tạ ơn, Cha giảng đã nói về việc cuộc đời con người đều là tạm bợ. Mỗi người sẽ phải một lần ra đi trước mặt Chúa. Do đó, chúng ta đừng quá bận tâm xem ngày nào, giờ nào chúng ta sẽ chết, ngày nào thế giới này sẽ qua đi. Nhưng chúng ta phải tỉnh thức để đón chờ Chúa đến như năm cô trinh nữ khôn ngoan mang đèn mà lại mang dầu theo. Chúng ta phải gặp Chúa và tìm gặp Chúa bằng đời sống đạo đức thánh thiện, bằng những việc làm tỏa sáng của chúng ta.

Đức Cha Chính Antôn đã chia sẻ, nhắn nhủ các Cha liên quan đến những việc trong Giáo phận.Đức Cha Phó Đa Minh cũng đã giải thích cho các Cha những việc liên quan về Hôn phối.

Các Cha đều biết ơn và cám ơn Đức Cha Chính Antôn, Đức Cha Phó Đa Minh đã luôn quan tâm chăm sóc từng Cha và Linh mục đoàn về chiều kích thiêng liêng và vật chất. Tuần Tĩnh Tâm Linh mục Đà Lạt đã được ghi dấu bằng việc Chầu Mình Thanh Chúa trước khi cac Cha chia tay về lại Giáo xứ của mình.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT


Mục Vụ Tháng 11, 2018