THÁNG 11, 2018

Đền Thờ Thánh Gioan Latêrô ở Rôma.
(Lễ cung hiến Đền Thờ Thánh Gioan Latêrô , ngày 9 tháng 11 - Lễ kính)