Một Vài Hình Ảnh Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh

Tại Nhà Thờ Chính Tòa Đalat, Ngày 24-12-2018

 

Hình ảnh: Tiến Huân

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 12, 2018