Giáo Xứ Suối Mơ Mừng Chúa Giáng Sinh

Mùa Noel nữa lại đến, hoà chung với niềm vui của toàn thể Giáo Hội. Năm nay, Giáo xứ Suối Mơ cũng làm những hang đá và trang trí chung quanh nhà thờ để mừng Chúa Giáng Sinh. Mặc dù đang vào mùa thu hoạch càphê, nhưng với lời kêu gọi và hướng dẫn của cha Quản Xứ Micae, mọi người trong Giáo xứ đã hy sinh thời gian để làm hang đá rất tích cực. Tuy nhiên, với lời nhắn nhủ của Cha Quản Xứ: “ Việc mừng Chúa Giáng Sinh không chỉ dừng lại ở việc làm hang đá và trang trí bên ngoài, mà mỗi người cần phải chuẩn bị tâm hồn để cho Chúa Giáng Sinh ngự vào trong tâm hồn của mình. Đồng thời năm nay cũng là năm đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Cha Quản Xứ đặc biệt kêu gọi mọi người mở rộng tấm lòng để chia sẻ về tinh thần cũng như vật chất cho những gia đình đang gặp khó khăn, để những gia đình đang gặp khó khăn cũng được vơi bớt nỗi buồn và có được sự an ủi về mặt tinh thần”. Buổi canh thức Giáng Sinh và thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh được diễn ra cách trang nghiêm và thánh đức. mọi người ra về với một tâm trạng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

 

Thanh Thảo

         

 

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 12, 2018