Canh Thức Và Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Tân Hóa

Với chủ đề EMMANUEL – TÌNH YÊU GIÁNG THẾ, cộng đoàn Giáo xứ Tân Hóa mừng đại lễ Giáng Sinh với đêm canh thức rực rỡ ánh đèn, như muốn bày tỏ niềm vui lớn lao trước mầu nhiệm Nhập Thể.

Cha quản xứ Tôma Trần Trung Phát đã khai mạc buổi diễn nguyện, ôn lại lịch sử Ơn Cứu độ: “Bởi một người bất tuân mà tội lỗi và sự chết đã tràn vào thế gian, thì cũng nhờ lời “Fiat” của Đức Trinh Nữ Maria, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người để đem lại sự sống và ơn làm con Chúa cho loài người…Thiên Chúa đã bày tỏ Tình Yêu của Người qua sự đơn sơ khó nghèo của Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ. Ngày nay trong xã hội tục hóa, con người lại muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, chạy theo đam mê tiền tài, danh vọng, lạc thú… để rồi đau khổ, bất hạnh lại đeo đẳng thân phận con người.”

Cúi xin Hài Nhi Giêsu đã được hạ sinh tại Bêlem năm xưa, nay ban lại ơn bình an cho trần gian để Tình Yêu Giáng Thế tràn ngập tâm hồn mỗi người và lan tỏa đến những người chung quanh chưa nhận biết Chúa.

Bài: Bá Trí – Hình: Công Quý, Đăng Khoa.

 

Previous
Next


Mục Vụ Tháng 12, 2018